Z Čertova stolku uvidíte český Grand Canyon, který vytvořila řeka Doubrava

15. duben 2014
Česko – země neznámá

V těsné blízkosti Chotěboře na Havlíčkobrodsku je krásný kousek přírody, kterému se někdy říká „Český Grand Canyon“. Okolí řeky Doubravy totiž opravdu působí jako kaňon.

Místy i hodně prudký vodní tok vytvořil za dlouhá léta údolí s příkrými srázy, které zdobí zajímavé skalní útvary. Jeden takový kousek skály nese název Čertův stolek. Stará pověst říká, že právě tady čert sváděl poustevníka k porušení půstu.

Údolí Doubravy protíná několik turistických tras. Červená kopíruje tok řeky spolu s naučnou stezkou. Od chotěbořského vlakového nádraží dojdete přímo k Čertovu stolku po modré a po zelené se tam dostanete od Horního mlýna. Každá trasa má něco do sebe.

Je ale třeba počítat s náročnějším terénem, kde to může za mokra dost klouzat. Ve svazích jsou ovšem na trasách často zasazené kamenné schody a v prudších srázech dokonce i kovová zábradlí. Pohled na hučící řeku v kaňonu porostlém bujnou vegetací však za trochu toho nepohodlí rozhodně stojí.

Zastavení Pod Sokolohrady

Poustevník pozval čerta-pokušitele ke stolu

Pojďme se teď ale vrátit k pověsti, která se váže k samotnému Čertovu stolku. Pod skálou je malá jeskyně, ve které žil údajně poustevník svým skromným životem. Dodržoval veškeré půsty a zvlášť ten předvelikonoční. Když to viděl čert, rozhodl se, že milého poustevníka svede a na kamenný stůl mu kladl nejrůznější lahůdky.

Poustevník odolával. Modlil se, prožíval muka, ale od čerta si nevzal ani sousto. O pomoc poprosil i kněze. Ten o Bílé sobotě přišel k jeskyni, zapálil svěcený olej a plamenem očadil kousek dřevěného uhlí. Tím nakreslil na kamennou lavici tři kříže. Když potom čert přišel a znovu nabízel pochoutky, vybídl ho poustevník, aby s ním usedl ke stolu. Čert si sedl, rázem to zasyčelo, skály se zachvěly a pekelník byl pryč. Sedl si totiž právě na tři namalované kříže. A od té doby měl poustevník pokoj.

Z Čertova stolku je vidět i vzácný druh lišejníku

Nad Čertovým stolkem je vyhlídka s lavičkou, ze které můžete pozorovat údolí Doubravy. Ještě lepší pohled se ale nabízí přímo z vrcholu Čertova stolku. Cesta k němu je sice trochu náročná, ale vyplatí se. Vyhlídka je chráněna kovovým zábradlím. Až tam budete, všimněte si mimo jiné zajímavého jasně žlutého lišejníku na okolních stromech a skalách. Jedná se o vzácný druh Biatora lucida.

Vyhlídka nad Čertovým stolkem

Od Čertova stolku je pak možné sestoupit po zelené značce až dolů k řece. Posedět můžete pod skálou Sokolohrady, na které kdysi stával hrad Sokolov. Své dojmy můžete potom zapsat do knihy, která je schovaná pod stříškou turistického odpočívadla.

Ideální trasu údolím Doubravy vám přímo na tělo pomohou sestavit pracovnice chotěbořského informačního centra. Nezapomeňte si tam také vyzvednout brožurku s pověstmi. Vaše putování pak bude mnohem veselejší a bude se líbit i dětem.

Spustit audio