Víte jak si ve středověku krátili mniši dlouhou chvíli?

3. únor 2015

V Broumově na Královéhradecku vrcholí opravy benediktinského kláštera z první poloviny 14. století. Více než rok trvající přestavba této národní kulturní památky vyjde na čtvrt miliardy korun. Podstatně se mění jak část hlavní budovy, tak i její okolí.

„Vlevo byly prostory, které kdysi v minulosti, možná v 50. nebo 60. letech, byly internovanými řeholníky a řeholnicemi využívány jako prádelna a sušárna,“ popisuje koordinátorka projektu revitalizace kláštera Libuše Růčková v jedné z částí budovy, která se stále ještě opravuje.

„Teď z toho je místnost dlouhá možná 20 metrů, s novou dlažbou, s novým osvětlením. Bude využívaná pro dílny, případně pro výstavy,“ dodává Růčková.

V druhém nadzemním podlaží kláštera pak vznikne sál Dominika Prokopa. Původně byl předělený příčkou a celá místnost byla žlutě vymalovaná.

„Příčka je odstraněná a v celém sále byly restaurovány fresky, na kterých jsou náměty ze sedmileté války,“ říká koordinátorka.

Broumov - klášter

V zahradě vznikla replika kuželníku

Vše je ale jen velmi malá část prací, které dělníci za minulých 11 měsíců provedli. Rekonstruuje se asi jedna pětina samotné budovy kláštera, velké změny se také udály v zahradě a v přilehlých stavbách. Zhruba polovina financí byla vynaložena právě na zahradu.

Broumov - klášter

„V samotné zahradě byly opraveny všechny stavební objekty, zdi, ať už obvodová nebo různé zdi, které vyrovnávají terénní nerovnosti. Byla vybudována replika kuželníku. To byl předchůdce bowlingu, jen nemá podlahu z umělého materiálu a tvoří ji udusaná zemina,“ vysvětluje Libuše Růčková.

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného kláštera se bude konat v Broumově 22. dubna.

autoři: PLE , sib
Spustit audio