Víte co znamenají písmena K+B+M na dveřích? Kašpar, Melichar a Baltazar to není!

Malí koledníci - Natálka, Viktorka a Jůlinka
Malí koledníci - Natálka, Viktorka a Jůlinka
Víc než 10 tisíc koledníků vybírá příspěvky pro Tříkrálovou sbírku v Královéhradecké diecézi. Někde se koleduje už od začátku roku, na Královéhradecku začíná Tříkrálová sbírka právě dnes. Koledníkům požehnal v chrámu Svatého Ducha biskup Jan Vokál. Podrobnosti ví reportér Jiří Fremuth.

Ten počet koledníků - tedy 10 tisíc - je skutečně fascinující. Je to tedy 3500 tříkrálových skupinek, které budou koledovat v celé Královéhradecké diecézi - tedy především v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Jak jsme ale zmínili - někde se koleduje už od 1. ledna - celá tříkrálová sbírka trvá dva týdny, tedy do 14. ledna a v Hradci Králové a okolí se bude koledovat hlavně dnes.

Pokud tedy někdo přispěje koledníkům, na co peníze půjdou?

Tříkrálová sbírka získává peníze na nejrůznější tipy pomoci potřebným.

Vždy je ta pomoc ale adresovaná tam, kde se peníze vybírají. Co konkrétně to je tady na Královéhradecku, to nám vysvětlila Jana Karasová z královéhradecké diecézní charity: "Na Královéhradecku budou koledníci prosit o příspěvek na službu ranné péče, která pomáhá rodinám s handicapovými dětmi. Dále také na domácí hospicovou péči ta ké na charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu pro seniory a nemocné."

počítání výtěžku Tříkrálové sbírky na Ústecku

Jak poznáme pravé koledníky, kteří sbírají příspěvky pro charitu?

Koledníci budou jednak chodit od domu k domů, ale potkat je můžeme i na ulicích, nebo třeba na úřadech, v nemocnicích a podobně.

Koledník má průkaz připnutý na oblečení a na požádání je možné údaje na něm porovnat s občanským průkazem vedoucího každé skupiny koledníků, říká Jana Karasová: "Pravý koledník Charity Česká republika se pozná podle toho, že má zapečetěnou pokladničku opatřenou logem charity a tu skupinku doprovází vedoucí vybavený průkazkou."

Koledníci obdarovávají lidi na oplátku drobnými sladkostmi a malými kalendáříky a také mají křídy požehnané od biskupa Jana Vokála.

A tou píší lidem na dveře požehnání K+B+M a příslušný rok - tedy letos 2016.

Tři králové a jejich znamení

A víte co ta zkratka KBM znamená?

Nejsou to počáteční písmena jmen Tří králů, tedy Kašpara, Melichara a Baltazara - jak se řada lidí mylně domnívá.

Ale je to zkratka latinského Christus mansionem benedicat - tedy Kristus požehnej tomuto domu.

Tři králové ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. I s koledou!

Posted by Český rozhlas Hradec Králové on 6. leden 2016