Velká vánoční rozhlasová soutěž. Poslouchejte a můžete vyhrát spoustu krásných vánočních dárků

30. listopad 2020

Vánoce budou šťastné a veselé, protože letos vám nadělujeme dárky pod stromeček my. Od 30. listopadu do 18. prosince 2020 nás pozorně poslouchejte a jakmile zaslechnete zvukový signál: Velká vánoční soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, tak volejte naše studio 726 464 646. 

Vyhrát můžete vánoční ozdoby, cukroví, knížky, kuchyňské spotřebiče a spoustu dalších dárků.

Vánoční soutěž - Velké ceny:

Tyčový mixér s příslušenstvím + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví z Kvíčerovské pekárny
Ruční šlehač + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví z Kvíčerovské pekárny
Sendvičovač + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví z Kvíčerovské pekárny
Soubor 10 knih od Nakladatelství KAZDA + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví z Kvíčerovské pekárny
Velká kolekce osmi druhů vánočního cukroví + vánočka s mandlemi + vánoční štola z Kvíčerovské pekárny

Kolekce vánočního cukroví z Kvíčerovské pekárny

Drobné ceny:

Vánoční cukroví
Vánočky
Sada dřevěných vánočních ozdob
Dřevěná dekorační chaloupka
Dřevěné svícínky
Sada svíček na vánoční věnec od Z - Trade
Knihy z nakladatelství KAZDA
Kniha - KRÁLOVÉDVORSKO z nebe (Martina Hošková, Kateřina Pourová a CBS Flying Team)

Soubor knih od Nakladatelství KAZDA

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Velká vánoční soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
2. Ceny věnoval provozovatel, Nakladatelství KAZDA, s.r.o., Z-Trade s.r.o., KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA spol. s r.o., Pavel Kulhánek a CBS Nakladatelství s. r. o.
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 30.11.2020 do 18.12.2020.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál: “Velká vánoční soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové”, zavolá jako první na telefonní číslo: 726 46 46 46 ihned získá jednu z cen (balení vánočního cukroví, vánočka, sada dřevěných vánočních ozdob, dřevěná dekorační chaloupka - svícínek, sada dřevěných svícínků, sada svíček na vánoční věnec, knihy z nakladatelství Kazda, Kniha - KRÁLOVÉDVORSKO z nebe z CBS Nakladatelství) a postupuje do losování o hlavní ceny, kterými jsou tyčový mixér s příslušenstvím + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví, ruční šlehač + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví, sendvičovač + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví, soubor 10ti knih od Nakladatelství KAZDA + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví, velká kolekce osmi druhů vánočního cukroví + vánočka s mandlemi + vánoční štola. Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
6. Losování a vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 18.12.2020. Vylosováno bude celkem pět posluchačů. Každý posluchač obdrží po jedné hlavní ceně (tyčový mixér s příslušenstvím + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví, ruční šlehač + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví, sendvičovač + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví, soubor 10ti knih od Nakladatelství KAZDA + vánoční štola a kolekce vánočního cukroví, velká kolekce osmi druhů vánočního cukroví + vánočka s mandlemi + vánoční štola)
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do čtrnácti dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 1. 1. 2021 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 14 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese: hradec.rozhlas.cz

autoři: Tomáš Peterka , baj
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.