Známe vylosované výherce hlavních cen v rozhlasové Velké podzimní soutěži. Nejste mezi nimi?

21. říjen 2019

Do neděle 20. října 2019 jste se mohli zúčastnit Velké podzimní soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové. 

Výherci hlavních cen Velké podzimní soutěže:

Sodabar - Sodastream + náhradní lahve + 5x sirup do Sodastreamu: Jana Kollátorová, Hradec Králové

Kompaktní gril: Láďa Pražan, Kamenec u Poličky

Benzínový vysavač listí: Marie Potočková, Výrava

Elektrický gril

Podrobná pravidla Velká podzimní soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové:

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Velká podzimní soutěž“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
2. Ceny věnoval provozovatel, Pavel Umlauf a Melichar.cz.
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 30.9.2019 do 20.10.2019.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál: “Velká podzimní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové”, zavolá jako první na telefonní číslo: 726 46 46 46 a uhodne z jakého českého televizního seriálu je hudební ukázka, kterou mu pustí moderátor, ihned získá jednu z drobných cen (hnojivo pro pokojové rostliny, kniha Zálety Aleny Zárybnické, kuchyňská chňapka s logem ČroHK, zahradnické nůžky, hrníček s logem ČroHK, kniha Vaříme s Habadějem, pracovní zahradnické rukavice, deštník s lohem ČroHK, kuchyňská minutka s logem ČroHK, zahradní motyčka, plecháček s logem Pochoutkového roku, termohrnek s logem ČroHK, velké balení zápalek odolných proti vlhku, kuchyňská zástěra s logem ČroHK, univerzální nůž s pouzdrem) a postupuje do losování o hlavní ceny, kterými jsou benzínový vysavač listí MTD, elektrický gril a sada Soda Stream s náhradními lahvemi a 6 balení sirupu. Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

6. Losování a vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 21.10.2019. Vylosováno budou celkem tři posluchači. Každý posluchač obdrží po jedné hlavní ceně (benzínový vysavač listí MTD, elektrický gril a sada Soda Stream s náhradními lahvemi a 6 balení sirupu)
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 28.10. 2019 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 7 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese: hradec.rozhlas.cz

Benzínový vysavač listí MTD
autor: baj
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.