Ve Vrchlabí začala půlroční oprava mostu přes Labe, při cestě do Krkonoš využívejte silniční obchvat

25. červen 2024 07:07

Ve Vrchlabí začala půlroční oprava mostu v centru města u kina Kartonka. Kvůli rozsáhlé stavbě za 30 milionů korun budou uzavřené i okolní ulice a dočasně také skončilo bezplatné parkování pro desítky aut na blízké volné ploše. Turisté by proto při letních cestách do Krkonoš a Špindlerova Mlýna měli průjezd centrem Vrchlabí omezit a využívat silniční obchvat.

„Bude se frézovat jen ta rýha od můstku až ke křižovatce a bude se dělat rekonstrukce plynovodu,“ vysvětluje pracovník jedné z dodavatelských firem Zdeněk Hůrka.

Čtěte také

Fréza začala vrstvu asfaltu nejdříve odstraňovat v prostoru před kinem Kartonka. „Pojedou směrem od tohoto kina k hlavní silnici. Jede se rýha onoho plynovodu, proto se to frézuje, aby se to mohlo hrabat. Aby se silnice víc nepoškodila, proto se to frézuje. Oni si to pak vyhrábnou a budou mít přímo vyfrézováno, kudy vede ten plyn.

Někteří řidiči nedbali upozornění na zákaz a svá auta nechali stát na parkovací ploše. „Správně by tu stát neměli, protože je tu zákaz vjezdu.

Přestože vedení města dávalo lidem vědět s dostatečným předstihem o uzavírce mostu a této části centra, někteří lidé jsou přesto překvapeni. „To tady chtějí celé uzavřít? My děláme přístavbu, tak se nám tam nedostane beton a vůbec nic.

Ve Vrchlabí začala půlroční oprava mostu přes Labe

Tento most je důležitou součástí celkové dopravy městě, několikrát už po něm vedly objízdné trasy, ale jeho stav se postupně zhoršoval.

„Po mostní prohlídce se zjistilo, že nemá cenu most rekonstruovat. On je nerekonstruovatelný, vysvětluje starosta Vrchlabí Jan Sobotka za Starosty na nezávislé.

Čtěte také

Most je zároveň součástí silnice, která vede podél Labe ke Střelnici a dále na Špindlerův Mlýn. „Sice je to rychlostí 30 kilometrů v hodině, není to průtah městem, ale je to velmi důležitá komunikace.

Je také součástí tzv. kulturního trianglu. Tedy starého kina, které se změní na divadlo, současného kina Kartonka a ZUŠ. Město chce tento prostor zvelebit. „Ono to bylo vlastně takovým zadním traktem města, kde byla továrna, bylo to takové černé a ošklivé místo.

Přesné objízdné trasy vyznačené nejsou. „Bude tam komplikace i pro kino Kartonka jako takové. Protože tam budou probíhat stavební práce, tak to tam nebude úplně jednoduché, dodává starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Většina lidí by tedy měla jezdit po Krkonošské ulici. Kdo směřuje dál směrem na Špindlerův Mlýn, měl by rozhodně využít obchvatu.

Spustit audio

Související