Václav Souček: Rozestavěnost

Řidič za volantem
Řidič za volantem

Dnes ráno o dopravě, bůhví pokolikáté. Bývali dnové, kdy se mladý muž za volant těšil. O dovolené s žíznivým a zrezlým nebožtíkem Wartburgem šněroval bochníkovité kopce okolo Prievidze, děti výskaly nadšením v prudkých serpentinách, aniž tušily, že táta musí řadit až jedničku, aby se vůbec těmi vracečkami vyškrábali vzhůru. 

Do oněch končin rádi zavítali i cizinci ze západu s naleštěnými bouráky, aby si užili volantu v podmínkách, jaké doma neznali.

Je pryč to potěšení za volantem. Ve stressových hodinách muže za volantem napadá, že financí do dopravní infrastruktury se ministerstvo domůže pouze rozestavěností projektovaných dálnic, neboť jedině rozestavěnost zajistí prostředky na jejich dokončení. Dokončení oplátkou startuje naléhavé požadavky na údržbu a opravy objížděk.

Řidič za volantem

Nedostatek financí na údržbu objížděk přivolá nutné rekonstrukce původních dálnic. Nákladné rekonstrukce prokáží oprávněnost požadavků na nové investice. Investičních prostředků se opět domůžete neprodlenou rozestavěností.

Rozvoj dopravní infrastruktury se tímto důvtipným způsobem stává trvalým cyklem.