Václav Souček: Pletichy a pikle

podpis smlouvy (ilustrační foto)
podpis smlouvy (ilustrační foto)

Občanskou povinnost volit splnilo téměř padesát procent oprávněných voličů. To lze považovat za stavu zbytnělé nedůvěry v politiku za úspěch. 

Není radno ovšem příliš přemítat o příčinách oné nedůvěry, která velí více než padesáti procentům oprávněných voličů občanskou povinnost odmítnout.

Tento složitý úvod hodlá zaznamenat rozdíl mezi pletichami a piklemi. Na pletichy náš právní řád pamatuje, umí je definovat a postihnout mocí soudní, nechybí-li k tomu ovšem tak zvaná „politická vůle“.

Pikle jsou oproti tomu hájemstvím, nepoznamenaným sofistikovaným právním výkladem. Pikle pletichám předcházejí, vznikají a zanikají ve spikleneckých, účelových, a proměnných zájmových uskupeních. Pikle zůstávají oproti pletichám utajené, pokud zájmová uskupení neusoudí, že je žádoucí proměnit je v záměry, vyhlašované coby veřejný prospěch.

Tímto úhlem pohledu zkusme hodnotit všechna, zdánlivě nelogická povolební vyjednávání. Pokud jste s tím srozuměni, nepropadejte zoufalství. Je to staré jako lidstvo samo. A pořád lepší než vítězství mečem plamenným jedné a jediné strany.