Václav Souček: Pavel / Dáša

Erika Stárková v seriálu Most!
Erika Stárková v seriálu Most!

O vzruch se v naší věčně zanícené společnosti poslední dobou stará televizní seriál, který podle titulu vypadal jen jako další naučná ekologická sága.

Než skončí, než se o něm rozepíše odborná kritika a nesváry se rozhoří jasným plamenem, tak něco na způsob poděkování. Především za rehabilitaci hyperboly, nadsázky navýsost příslušné v prostředí severočeské pánve, původně zvané „uhelná“. Potom za přispění všech, kdož se na zdaru dílka podíleli; když měla Lucie Výborná na Radiožurnálu u mikrofonu „Luďana“, kolem něhož se to balábile točí, herce Martina Hofmanna, tleskali mnozí posluchači oběma už po pár minutách za nevídanou otevřenost.

Erika Stárková v seriálu Most!

Bonusem jsou bezesporu výkony herců, a zejména neherců z romské komunity. Člověku místy zatrne, aby mu ne zcela otrnulo. Ve směsi podhoubí intolerance, tolerance, bázně, pokrytectví, a lumpáren se daří plevelnému rasismu, a nadsázka umí otevírat oči, okna, a větrat. Vzruch je užitečný, ale nebude se líbit všem. Považte - vulgarity před dvaadvacátou hodinou… a co ten Pavel / Dáša?

Tak si ještě počkáme; dosud se nerozezněly naplno pohoršené genderové sirény.