Václav Souček: Ode zdi ke zdi

Led, zamrzlý rybník, zima, slunce, mráz. Ilustrační foto
Led, zamrzlý rybník, zima, slunce, mráz. Ilustrační foto

Sucho je svízel. Máme suchou půdu, přemíru vody ve sněhu a bojíme se překotného tání, pravil odpovědný ministr. Bude třeba neodkladně zadržet vodu v krajině, obnovovat rybníčky, tůně, mokřady, bude nutno stavět nové přehrady. 

Za hospodaření s vodou bývá v této zemi „na střeše Evropy“ zpravidla někdo odpovědný. Kdysi byly na pořadu dne důmyslné meliorace rozsáhlých území Vysočiny a nákladné rovnání vodních toků z meandrů do přímek a kanálů, aktuální situace si žádá opačné postupy.

Tak někdejšího rybáře napadá, že to může mít i příznivý hospodářský efekt; odtěžený kámen z břehů Orlice by se dal využít do základů jiného díla, třeba dálnice, přehrady, nebo jezů. Než tisícovky tun, pracně dopravené z lomů znovu zanesou bahnem rozmarné jarní vody, které dovedou navštívit i kanceláře projektů typu „ode zdi ke zdi“.