Václav Souček: O nevzkvétání

02742001.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02742001.jpeg
0:00
/
0:00

Bylo patrné na mnoha ztuhlých obličejích onoho slavnostního shromáždění, že se jich projev netýká očekávaným způsobem. Protiváhou propůjčeným státním vyznamenáním se stala řada oprávněných výtek. Dolnímu lidu u televizních obrazovek přecházely oči; dílem z té strnulé, archaické ceremonie, dílem z projevu, sestávajícího z hesel a apelů, artikulovaných vybraně, leč neadresně.

Dva čelní představitelé vlády zůstali nemilosrdných záběrů kamer ušetřeni, neboť nebyli fyzicky přítomni. O pitvu a následné analýzy kritických větiček se zajisté postarají kvalifikovaní politologové, kteří budou - jak lze odhadnout - klasifikováni v dalším projevu, nejspíše novoročním. Pokud mu ovšem nebude předcházet vyslovení nedůvěry vládě.
Řeč nechala vzpomenout někdejšího stručného shrnutí Václava Havla, obsaženého v jedné větě: "Naše země nevzkvétá..."
To by člověk neřekl, že je to už tolik let.

Publicista Václav Souček glosuje současné kulturní, společenské i politické dění na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Slyšet je můžete od pondělí do soboty v 8:20 hodin.