Václav Souček: O chybách

Trénujte paměť!
Trénujte paměť!
0:00
/
0:00

Lidská paměť je nedokonalá. Proto lidstvo chybuje kolem dokola, i když v modifikacích, odpovídajících letopočtům. Prezidentovi R. Reaganovi se zdařilo doslova „uzbrojit" Sovětský Svaz, a v éře působení Michaila Gorbačova hrozbu jaderné zkázy odvrátit, aby výdaje na zbrojení v novém miléniu znovu zamířily do závratné výše. 

Naše sametová revoluce se dopracuje příštím rokem slavného výročí s nepříliš slavnými výsledky. Samo sebou není možné všechen pokrok zašlapat do země, ale ani všechno neúspěšné zamést pod pomyslný koberec dějin.

Jako se střídají roční období, tak se jako na kolotoči objevují další mocichtiví, aby naplnili své cíle, případně se osudovými chybami a přehmaty znemožnili. Náprava chyb k demokracii náleží stejně, jako k novostavbě hned dalšími roky pozorná údržba a permanentní opravy.

Ředitel pražské ZOO píše do novin čtivé sloupky ze života zvířat, jinak, než psával Jaroslav Hašek. Předmětný tisk je vtipně řadí na vnitropolitické stránky. Dopřejme si tedy přičlenit epigram o chybách z paměti literatury let šedesátých: „Chybovat je lidské, pravila opice. A vrazila mláděti pár pohlavků."