Václav Souček: Legendy

Kalendář připomíná dnes Svatého Václava, máme státní svátek – Den české státnosti. Svatováclavská legenda je zažitá stejně jako náměstí, v jistých částech našich dějin zvané Wenzel-Platz. Pod „koněm“ se odehrávaly mnohé zásadní, přelomové, ale i nepřelomové události našich dějin.

O křesťanskou výchovu mírotvorného, později svatořečeného Václava se zasloužila jeho babička Ludmila. Dějeprava zmiňuje, že za mír kníže Václav tvrdě platil, a proto sešel se světa násilnou smrtí, zosnovanou mocichtivým bratrem Boleslavem. To bychom tedy měli ve stručnosti legendu z 10. století. Poučné.

Z jiného soudku: do nebe hereckého právě odešly krátce po sobě dvě legendy, obdivované za života – a lze předpokládat, že ještě dlouho respektované a uctívané.

Z fotografií v galerii podobných na autora hledí škvírkami Jan Werich, a moudré, posmutnělé oči Rudolfa Hrušínského. S takovými legendami se těžko loučit a neradno zapomínat. Dokumentem jejich bytí a vlivu zůstane film; pro několik budoucích generací důležitější než metry spisů a pomníky.

Publicista Václav Souček glosuje současné kulturní, společenské i politické dění na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Slyšet je můžete v 6:50 hodin.

autor: VS
Spustit audio