Václav Souček: Důtka

Justice a spravedlnost (ilustrační foto)
Justice a spravedlnost (ilustrační foto)
0:00
/
0:00

Soudce Kamil Kydalka si vysloužil důtku za údajně prostořekou kritiku amnestie Václava Klause. Lid obecný nevěřícně odmítal pověsti o tom, co se stane, než odejde Václav Klaus z prezidentského úřadu, ale když došlo k omilostnění a zastavení stíhání lotrovských neplech devadesátých let, lid obecný hodnou chvíli ohromeně mlčel.

Protože však lidem ústa nezavřeš - jak praví letitá trpká moudrost - i lid obecný se posléze rozhovořil od úst k ústům a od ucha k uchu; a nebyly to pěkné lidové poudačky jak od Jozefa Štefana Kubína nebo Marie Kubátové. Zcela jistě se donesly i do oblasti justice, ale tam se našla jediná bílá vrána; nuže - dostala důtku. Řešení po našem šalamounské, neboť nemění zhola nic na příčině prostořekosti, třebaže nevyfutrované fakty.

Lidová tvořivost by rovněž důtky užila, ale na jiných adresách.