Václav Souček: Deset procent

Městský úřad, úředník, (ilustrační foto)
Městský úřad, úředník, (ilustrační foto)

Rýsuje se úspora deseti procent státních zaměstnanců, konkrétně úředníků, jak o tom hovoří ústa povolaná. Nebude se to týkat pedagogů, sociálních služeb, zdravotních sester, nesmí se to týkat obrany, policie a hasičů. 

Na financích se ví, že rezervy jsou všude, jen je hledat. Jde o tytéž zbytnělé počty úředníků, po nichž metá dlouhodobě bonmoty prezident, jemuž přikyvuje premiér. Kam vítr, tam pláště; bezpochyby se najde dostatek rozhodného souhlasu ve veřejném zájmu.

Nemusíte dlouho bádat v Zákonech profesora Parkinsona, abyste kápli na optimální východiska: s minimem problémů lze snížit početní stavy úředníků propouštěním. Minimum nastalých problémů lze řešit smlouvami na jejich odborné a právní služby, honorované mimo mzdové tabulky v nákladových položkách.