Václav Souček: Dělenec a dělitel

7. říjen 2017
Matematika a zlomky (ilustrační foto)

„S technikou jsem skončil u skoby“ pravil kdysi mezi řečí Miroslav Horníček. Autor si při sledování horkokrevných událostí ve Španělsku letmo připomíná dělení a násobení zlomků. Proč to – inu, ve zlomcích se vyskytují pojmy „dělenec“ a „dělitel“, a onen dělitel je hybatelem změny.

Touha po samostatnosti se tak může podobat účinku trhaviny, neboť teoretického dělení se chopí konkrétní hybatelé, a jak známo – kde člověk, tam jeho egoistický zájem.

Vzpomenete si ještě na korespondenční hlasování o samostatnosti Skotska? Bylo podobné, ale nebylo to vyhlášené občanské referendum, zvítězil tradiční patriotismus. Británie zůstala celistvá… leč vydělená z Unie.

Publicista Václav Souček glosuje současné kulturní, společenské i politické dění na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Slyšet je můžete v 6:50 hodin.