Světový den rybí migrace. Ochránci přírody v Krkonoších vrací tamním vodním tokům přírodní charakter

18. květen 2022 08:25

Správa Krkonošského národního parku věnuje velké úsilí rušení různých překážek v tocích, aby koryta řek a potoků byla pro ryby a jejich pohyb snadnější. Blíží se Světový den migrace ryb, který připadá na 21. května a ochránci přírody právě upravili jednu z vytipovaných lokalit. Kde konkrétně, to zjišťovala reportérka Kateřina Kohoutová.

Čtěte také

Spolu s pracovníky Správy Krkonošského národního parku jsem právě v Rudníku u Bolkovského potoka. Odtud zmizel jakýsi betonový stupeň. Ten pro ryby, konkrétně vranky obecné, mihule potoční, ale třeba i raky kamenáče, představoval nepřekonatelnou migrační překážku. Nemohly se přes ni dostat a dá se říct, že se ocitly v jakési pasti či vězení a nemohli putovat dál.

Pracovníci národního parku udělali také další opatření a to vytvořením určitých pomalu proudících úseků a takzvaných proudových stínů. A protože tento potok má malé průtoky, tak musely být také obnoveny různé dřevěné prahy, které umožňují zajišťovat dostatečný vodní sloupec.

Ochránci přírody v Krkonoších vrací tamním vodním tokům přírodní charakter

A také tady vidíme spoustu kamenů, které sem bylo zapotřebí dodat. Ty slouží rybám v potoce jako úkryty.

Čtěte také

Proč jsou některá koryta řek pro ryby špatně propustná, co to způsobuje?

Důvodem byly zejména kroky našich předků v minulosti. Oni totiž různými způsoby přehrazovali potoky a řeky, aby měli jistotu, že v období sucha budou mít dostatečné zásoby vody. Tím ovšem způsobovali rybám velké překážky při jejich migraci a putování vodními toky.

Tím byl ovlivněn život nejen pstruhů, ale i vranky obecné nebo mihule potoční. Ty totiž patří mezi evropsky významné živočišné druhy. Cílem celého projektu Správy Krkonošského národního parku je tedy navrátit všem tokům v našich nejvyšších horách opět přírodní charakter.

Čtěte také

Jaká další místa budou pracovníci parku ještě upravovat?

Správa parku pracuje na projektu nazvaném Analýza stavu a návrhy na příznivý stav vodních toků a to nejen na celém území národního parku, ale i v jeho ochranném pásmu. Dohromady jde o 64 toků o celkové délce 442 kilometrů. Náprava je ale samozřejmě postupná, protože se jedná často o technicky i finančně náročné práce.

Co se týče nejbližší doby, tak letos chtějí ochranáři odstranit migrační překážky na harrachovské Milnici a také na Husím potoce u Strážného.

Další dva projekty obnovy toků už jsou podle mluvčího Správy Krkonošského národního parku Radka Drahného připraveny. A to konkrétně na Kotelském a Františkově potoce.

Spustit audio

Související