Stali jste se účastníky dopravní nehody? Co si počít? Poradí vám Robert Vacek z Autoklubu ČR

15. listopad 2016

Radioporadna: Robert Vacek, Autoklub ČR - Stali jste se účastníky dopravní nehody? Kdo podává oznámení o škodné události? V jakém případě mám nárok na náhradu škody? Jak a proč nenaletět lovcům nehod. Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

Všichni potřebujeme dojíždět do zaměstnání, do školy, o víkendech jezdíme na chalupu a o prázdninách na dovolenou. Stále vzrůstající provoz na silnicích a železnicích přináší zvýšené riziko dopravních nehod.

Nejdůležitější je záchrana života a zdraví účastníků nehody
Vypněte chod motoru havarovaného vozidla (vyndejte klíče nebo kartu ze spínací skříňky), je-li to s ohledem na aktuální situaci možné, opusťte havarované vozidlo a pokud je to možné, pomožte ostatním opustit vozidlo a místo nehody.

Dbejte na vlastní bezpečnost, co nejdřív zajistěte místo nehody tak, aby nedošlo k jejímu rozšíření - použijte výstražné osvětlení vozu, výstražný trojúhelník, reflexní vesty,

Pokud zraněné osoby potřebují bezodkladnou první pomoc (krvácení, zástava dechu), věnujte se nejprve zraněným. Teprve po stabilizaci zraněných přivolejte záchranáře.

Dopravní nehoda není příjemným zážitkem, ale v žádném případě nesaháme po alkoholu, uklidňujících lécích apod.

Průběh vyšetřování by také zkomplikovala manipulace s vozidly, i když brání plynulosti silničního provozu.

Jako účastník nehody můžete opustit místo dopravní nehody jen tehdy, pokud jdete nehodu ohlásit na policii.

Dopravní nehoda na dálnici D5

Doporučuje se získání a výměna základních informací: registrační čísla vozidel, kontakty na řidiče, kontakty na svědky, pojišťovnu, máte-li možnost, vše si nafoťte. Vyplňte si před příjezdem policie „Záznam o dopravní nehodě“ a proveďte do něj nákres nehody v okamžiku střetu.

Máte povinnost na vyzvání policie předložit doklady, podrobit se dechové zkoušce na alkohol, testu na drogy, podrobit se lékařské prohlídce a odběru krve apod.

Máte právo vypovídat o nehodě později, můžete být nehodou otřeseni. Při výpovědi o dopravní nehodě uvádějte jen to, co s jistotou víte.

Protokol o dopravní nehodě si přečtěte a pokud vám je něco nesrozumitelného, zeptejte se a požádejte o případná doplnění, zapsání námitek apod.

Ptejte se policie na pro vás potřebné informace - kam odvezli zraněné, zda můžete pomoci, co bude s vozidlem, jaké budou další kroky, podmínky odtažení vozidla apod.

Dopravní nehoda autobusu a osobního vozidla mezi Ostrovem a Jáchymovem
Spustit audio