Společenská etiketa. Plesové desatero

5. leden 2018

Manželé Prouzovi a plesová a společenská etiketa. Jak nezpůsobit faux pas? Začít s tancem v pozdějším věku - proč ne? A jak na to?

Ples je společenskou událostí i nejvyšší formou taneční zábavy. Na ples tedy nejdeme, nemáme-li v úmyslu tančit; s tímto odhodláním tam může jít pouze gardedáma. (Ani ona by však neměla odmítnout, požádá-li ji o tanec nejčastější tanečník její svěřenkyně.) Sama se může na ples vydat dáma jedině v případě, je-li si jista, že se tam setká se známými, s kterými je předem domluvena.

Na ples chodíme zásadně ve večerním. Pro pány je povinný přinejmenším tmavý oblek. Při reprezentativních plesech by měla mít dáma vždy velkou večerní toaletu, její partner by měl mít frak, přípustný je i smoking.

Tančit na plese se může teprve po jeho oficiálním zahájení. O tanec žádá muž jemnou úklonou a tradiční větou „Smím prosit?“ U dámy s doprovodem musí nejprve požádat o dovolení partnera. Muž nabídne ženě rámě a vede ji na parket. Tato obřadnost patří k plesu, při jiných tanečních zábavách stačí, když žena zaujme místo po pravé straně. Po tanci ji odvede zpět na místo a za tanec poděkuje. Opustit partnerku na parketu je naprosto neomluvitelné, i kdybychom byli sebevíc zklamáni.

Při představování dvou párů podává nejprve společensky významnější dáma jako první ruku méně významné ženě, posléze jejímu partnerovi. Stisk ruky by měl být krátký a pevný. Při líbání ruky se mužovy rty pokožky ženiny ruky nedotknou.

Žena je ve společnosti nadřazena muži. Muž ji má za úkol chránit a dělat vše pro její pohodlí. Dáma by si proto neměla například nikdy dolévat drink sama, ba ani žádat partnera o dolití.

Jdeme-li ve skupině, pak je povinností pánů požádat o tanec všechny dámy z tohoto okruhu. Přirozeně, že své partnerce se věnujeme nejvíce a nevyznamenáváme svou přízní některou z dalších dam. Konverzace ve společnosti by měla být přirozená. Všichni by si měli vzájemně naslouchat a vyhýbat se tématům, která jsou pro ostatní nezajímavá.

Žena, která přišla na ples pouze s partnerem, by měla odmítnout nabídky jiných mužů k tanci. Stačí věta - pronesená pochopitelně s úsměvem - „Promiňte, jsem zadaná.“ Přijmout pozvání k tanci může tehdy, jestliže jde o muže, kterého oba dva znají.

Párový tanec je navzdory veškeré emancipaci jednou z posledních situací, kdy má vedoucí úlohu vždy a za každých okolností muž. Proto se žena nikdy nepokouší muže po parketu vést, či ho jen usměrňovat, i kdyby byla právem přesvědčena, že je mnohem lepší tanečnicí než on. Ostatně výrok, nejsou špatné tanečnice, jsou jen špatní tanečníci, není tak daleko od pravdy.

Džentlmen nad sebou ve společnosti nikdy nesmí ztratit kontrolu v důsledku přemíry alkoholu.

Ve společnosti se může kouřit jen tam, kde je to výslovně dovoleno, obvykle ve vyhrazeném prostoru. Nikdy však svým kouřením nesmíte obtěžovat okolí.

Plesová sezóna je stále v plném proudu
autor: KLO
Spustit audio