Senior taxi už v Náchodě využívají první zákazníci. Průkazku jim vydává městský úřad

5. srpen 2019 09:17

Senior taxi v Náchodě odstartovalo své fungování 1. srpna 2019. V průběhu července projevilo zájem o vydání průkazky k využívání této nové služby více než 300 zájemců. Provozovatel - Vodní záchranná a dopravní služba s.r.o., Náchod, již přepravil první uživatele. 

Senior taxi v Náchodě - průkazka

Průkazku na využití služeb Senior taxi může získat každá fyzická osoba, která je na území města Náchoda hlášena k trvalému pobytu a dosáhla věku nejméně 65 let nebo osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní průkaz ZTP, ZTP/P.

O její vydání lze požádat na Městském úřadě Náchod, ul. Zámecká 1845, na odboru sociálních věcí, v kanceláři Mgr. Kateřiny Tylšové, 2. patro, č. dv. 2.09 na základě vyplnění přihlášky.

Přihlášku lze také vyplnit předem, dostupná je na webových stránkách města nebo v podatelně MěÚ (Masarykovo nám. 40, Němcové 2020, Zámecká 1845).

Pro ověření osobních údajů je nutné předložit občanský průkaz, příp. průkaz ZTP, ZTP/P. K převzetí průkazky je možné využít zástupce, a to po předložení písemné plné moci (nemusí být úředně ověřena).

SENIOR TAXI je provozováno na území města Náchoda včetně jeho příměstských částí. Tato místa jsou rozdělena do dvou zón:
Zóna I - Náchod, Babí u Náchoda, Staré Město nad Metují, Běloves, Bražec, Malé Poříčí, Lipí u Náchoda.
Zóna II - Jizbice u Náchoda, Dobrošov, Pavlišov.

Přepravné je stanoveno ve výši 25 Kč včetně DPH za jízdu v jednom směru v zóně I a 30 Kč včetně DPH za jízdu v jednom směru ze zóny II a obráceně.

V každém měsíci bude možné uskutečnit 8 jednosměrných jízd. Služba je k dispozici od 1. srpna 2019, a to každý pracovní den v době od 7:00 do 22:00, v sobotu od 8:00 do 22:00, v neděli a ve dnech státního svátku či pracovního volna od 8:00 do 17:00 hodin.

autor: baj | zdroj: MěÚ Náchod
Spustit audio

Související