Samosprávy v Královéhradeckém kraji často blokují vznik soukromých škol

23. únor 2017

Založit základní nebo střední školu není v Královéhradeckém kraji vůbec snadné. Na často odmítavý postoj měst a hejtmanství si stěžují ti, kteří o to usilují. Samosprávy jsou totiž v jakési schizofrenní situaci - na jedné straně nestátní školy jejich souhlas potřebují, ale na druhé straně obce i kraj zřizují vlastní školy a ty chtějí mít co nejvíc zaplněné.

Ladislav Bartůška už 25 let vede v Hradci Králové První soukromé jazykové gymnázium. Přijímané děti mají ale různé znalosti a tak se rozhodl založit soukromou základní školu: „My si chceme sami připravit děti, abychom je měli na stejné úrovni."

Jenže rada města při projenávání žádost nepodpořila ani neodmítla.

Čtěte také

„Ta škola, aby mohla být zapsána do školského rejstříku, tak ten souhlas města potřebuje," vysvětluje náměstek hradeckého primátora zodpovědný za školství Milan Jaroš z ČSSD.

On sám vznik školy na Slezském předměstí nepodpořil: „V době kdy se musíme podřizovat inkluzi, tak jsem toto zřízení základní školy bral jako takové vyzobávání lepších žáků do své soukromé školy. Což mi nepřijde jako správné."

Ve škole

Podle Ladislava Bartůšky by ale nadané děti měli mít možnost studovat společně a svým tempem: „Pokud je tady kritérium dítě, tak já přeci nemůžu zabraňovat dětem a rodičům, kteří by chtěli, aby se dítě vzdělávalo někde jinde."

Na odpor kraje při rozšíření střední školy Sion High School narazil nedávno i zřizovatel školy Denis Doksanský - podle něj jsou samosprávy ve schizofrení situaci: „To rozhodování kraje je nesnadné. Protože oni mají být na jednu stranu správní orgán, který posuzuje tu žádost zadatele, ale na druhou stranu jsou zřizovatelem mnoha škol. A tudíž rozhodují o své případné konkurenci. Což není jednoduché."

Denis Doksanský věří, že nové vedení kraj bude víc přát rozvoji nestátních škol. Ty zřizované hejtmanstvím jsou dnes zaplněné jen z 60 procent.

„Musím zopakovat, že ta nabídka je velmi široká. A máme inflaci nabídky štředoškolského vzdělávání v Královéhradeckém kraji," říká náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová zvolená za Východočechy.

A dodává, že prostor vidí hlavně pro obory, jejichž výuka v kraji chybí.

Spustit audio