Romantické překvapení. Oblíbená princezna Bathildis iniciovala stavbu vojenského hřbitova v Náchodě

1. listopad 2023 07:58

Dnes, u příležitosti 1. listopadu - svátku Všech Svatých, se vydáme zadumanou lipovou Alejí Kateřiny Zaháňské v Náchodě ke zdejšímu vojenskému hřbitovu. Má zvláštní kouzlo nejen díky zbarvenému listí, ale i proto, že náchodský vojenský hřbitov, jehož stavbu iniciovala princezna Bathildis, vyrostl ze zdiva někdejší sýpky. 

S bývalým průvodcem a kurátorem sbírek náchodského zámku Petrem Ťažkým se ke zdejšímu vojenskému hřbitovu vydala redaktorka Vlaďka Wildová.

Čtěte také

Zámecké aleji nebo také Aleji Kateřiny Zaháňské v Náchodě dodává zvláštní kouzlo vojenský hřbitov, který je, zvláště teď na podzim, pro neznalé poutníky romantickým překvapením.

Vojenský hřbitov v Náchodě leží 900 metrů západně od náchodského zámku v Zámecké aleji, má rozlohu 577 m² a je chráněný jako nemovitá Kulturní památka České republiky. Hřbitov byl založený roku 1867 na západním okraji zámeckého parku v aleji na místě staršího pohřebiště s ostatky vojáků zemřelých roku 1762 za sedmileté války.

Založila ho rodina majitele náchodského zámku Viléma prince ze Schaumburg-Lippe (1834-1906) a upravila do podoby romantické zříceniny kostela s použitím kamene ze zbořené zámecké sýpky. Zranění důstojníci z prusko- rakouské války byli ošetřováni v lazaretu, který byl zřízený na Náchodském zámku. Pohřbeni jsou tady.

„Součástí tohoto hřbitova je také hrobka rodiny Schaumburg-Lippe, posledních soukromých majitelů panství. Místo má opravdu specifickou atmosféru. Možná je to i tím, že byl vystavěný na popud princezny Bathildis. manželky Viléma Augusta, pro kterého bylo náchodské panství v roce 1842 zakoupeno," přiblížil historii pietního místa Petr Ťažký, bývalý průvodce náchodského zámku.

Bathildis byla ve zdejším kraji velmi oblíbená

O oblibě princezny Bathildis píše ve svých pamětech i Guth Jarkovský.

Čtěte také

Empatická princezna měla mj. ráda hudbu, divadlo, nikdy nikomu neporoučela, věnovala se charitě, s manželem spoluzakládali spolek, který se staral o pomníky z prusko - rakouské války.

V roce 2006 byl na náchodském vojenském hřbitově pohřbený i jeden z potomků posledního majitele panství, princ Leopold, který se dožil 96 let.

V těchto "dušičkových" listopadových dnech umocňují atmosféru této stavebně specifické památky Náchodska plamínky svíček a pokorná přítomnost těch, kteří přicházejí zavzpomínat na své prapředky, i na majitele zdejšího panství.

Spustit audio

Související