Přírodní rezervaci Království nedaleko Olomouce vládne pět set let starý dub jménem Král

30. září 2022

I v intenzivně zemědělsky a průmyslově využívané krajině kolem Olomouce je stále možné najít zelené ostrovy téměř panenské přírody, kde rostou chráněné druhy rostlin a žijí významní a kriticky ohrožení živočichové. Jedním z nich je přírodní rezervace Království nacházející se mezi Grygovem, Krčmaní, Majetínem a tokem potoka Morávky, který je historickým ramenem řeky Moravy.

Lesní komplex je historickým majetkem města Olomouce. To jej získalo částečně už kolem roku 1267, kdy král Přemysl Otakar II. daroval městu pozemky s lesem u Grygova. Další lesy pak získalo darem od krále Václava III. roku 1306. Scelení majetku pak dokonala výměna zbytku lesa v oblasti Grygova za vesnici Majetín a doplatek 30 hřiven stříbra v roce 1352. Právě první dvě darování lesa městu samotným panovníkem vedly patrně k jeho pojmenování Království, které se používá dodnes.

Z původně spíše mladého luhu se postupem času stal vysoký les, kde můžeme oblasti se stejně starými stromy vidět dodnes. Vyskytují se zde dokonce i monokultury, včetně nevhodného smrku. Přesto byl tento les v krajině ojedinělý a lákal živočichy z blízkého okolí. Ve zdejších tůních bychom našli třeba vodní bylinu žebratku bahenní či malé korýše listonohy jarní a žábronožky sněžní.

Nejzachovalejší lesy, tak zvané tvrdé luhy, se dodnes dochovaly v severovýchodní a západní části. Najdeme zde nejen stromové, ale i bohaté keřové a bylinné patro různého stáří a druhové skladby. Rostou tu zejména duby, habry, lípy, topoly, jasany, javory, ale třeba i plané třešně.

Ze vzácných bylin v lese najdeme sasanky hajní i pryskyřníkovité, dymnivku dutou, křivatec žlutý, prvosenku vyšší, kyčelnici žláznatou a hvězdnatec zubatý. Nejvoňavější se Království stává ve chvíli, kdy zdejší luhy zarostou kobercem medvědího česneku. Ten se tady sbírá jako léčivá bylina už od nepaměti.

Na jaře zde hojně roste medvědí česnek

Sen krále Václava III.

Skutečným vládcem zeleného Království je dub letní jménem Král. Roste u železniční trati vedoucí z Olomouce do Přerova, která lemuje východní stranu lesního komplexu. Legenda spojuje dub s králem Václavem III.

Podle ní sem prý v roce 1306 vyrazil mladý král na lov, ale brzy se svým přátelům ztratil. Rozhodl se, že si odpočine pod mladým doubkem. Při odpočinku usnul a zdál se mu sen, ve kterém na palouk před ním přitančily víly a hrály si s mladým jelenem. Najednou se odkudsi přihnal vlk a vrhl se na jelena. Král ve snu napjal luk, aby vlka skolil a vtom se probudil.

Po návratu věnoval les městu s tím, že dub, pod kterým se mu zdál tento sen, nesmí být nikdy pokácen. Když starý dub dožil, vysadili lesníci na jeho místě nový a ten zde stojí dodnes. Dub Král je to opravdu majestátný. Měří přes 30 metrů a podle odhadů je starý asi 500 let.

Ředitel Lesů města Olomouce David Janásek u pamětního dubu Král

Lesem Království prochází spousta cest, které umožňují toulat se krajinou, ve které hnízdí na šedesát druhů ptáků, a tak mají návštěvníci postaráno i o neopakovatelný koncert nad hlavou.

Spustit audio