Přijďte si lehnout pod Gočárův lustr do Wenkeova domu v Jaroměři. Jen tak jej uvidíte v celé kráse

27. únor 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Lustr od Josefa Gočára ve Wankeově domě v Jaroměři

V Jaroměři máme jeden nádherný dům, kterého si určitě každý okamžitě všimne, už když třeba jen projíždí městem po hlavní silnici z Hradce Králové směrem na Náchod. Jde o bývalý obchodní dům obchodníka Wenkeho, který je jednou z prvních realizací architekta Josefa Gočára. Byl vystavěn v letech 1909 - 1911 a 20. února 2017 jej vláda vyhlásila Národní kulturní památkou. V tomto domě sídlí jaroměřské městské muzeum. A ředitel jaroměřského muzea Rudolf Havelka, už sedí v našem studiu.

Nejdřív velká gratulace, protože i pro vás to vyhlášení budovy národní kulturní památkou asi hodně znamená, viďte?
Já vám moc děkuji za gratulaci. Je pravda, že my jsme se to oznámení národní památky doslechli z médií. Je to především skutečně dílo pracovníků Národního památkového ústavu v Josefově, především pana ředitele, inženýra Balského, nám to bylo oznámeno. Pro nás se tím příliš nemění, ačkoli jsme za to samozřejmě velmi rádi. Znamená to pro tu památku potenciálně zvýšení návštěvnosti a možná i uvědomění si jaroměřské veřejnosti, že skutečně jde o významnou stavbu i v kontextu celé České republiky, možná i v evropském kontextu.

Toho domu si každý hned všimne. Jaký byl jeho prvotní účel a který známý architekt se o něj postaral?
Já možná k tomu, že každý si ho všimne při průjezdu Jaroměří. Bohužel tomu tak úplně není. Ten dům je schován jakoby v okolní zástavbě. Byl postaven v mezeře mezi ostatními domy a při tom průjezdu to není úplně patrný. My se spíše těšíme, až se ten průjezd o něco sníží, budeme mít možná vlastní parkovací plochu, možnost umístění nějakého banneru upozorňujícího na existenci toho domu ještě před Jaroměří i od Náchoda.

Sám jsem si tam ještě nelehal. Pod tím lustrem jsem ještě neležel, ale určitě to vyzkouším.Rudolf Havelka, ředitel muzea v Jaroměři

V té zástavbě je ale dům tak unikátní a výjimečný, že tak trošičku vyčuhuje. Proto jsem si ho všimnul.
Jste pozorný, nicméně ten prvotní účel toho domu, byl to obchodní dům firmy Albert Wenke & syn. Musíme říci, že pan Wenke byl velmi odvážný postavit takovýto skutečně obchodní dům, říká se tomu amerického stylu na takto malém městě už v roce 1911, kdy byl ten dům dokončen. Josef Wenke cestoval po Evropě, skutečně se cíleně seznamoval, vybíral z celé řady plánů a bohužel, pokud se dostávám k vaší druhé otázce, nevidíme přesně, v jaký okamžik se do toho svým způsobem dostal tehdy ještě velmi mladý Josef Gočár, který v té době neměl vlastní významnou realizaci ještě zhotovenou. V té dochované korespondenci se jeho jméno víceméně poznenáhlu objevuje. Zpočátku tak figuruje místní stavitel pan Máša a Gočár tam je veden jakoby, mluví se o něm jako o Jožovi Gočárovi, objevuje se tam jako jeho architekt.

Čtěte také

Kdo to byl, nebo co prodával pan Wenke?
Rodina Wenkeů přišla ke konci 19. století z dnešního Polska. A je to poměrně zvláštní, protože ač jsme tu ve středu Evropy, pan Wenke se soustředil na výrobu mušlových výrobků - různých krabiček, které distribuoval do přímořských letovisek po celé Evropě, i do Ameriky.

Rudolf Havelka, ředitel muzea v Jaroměři. Obchodní dům obchodníka Wenkeho, kde muzeum sídlí, je jednou z prvních realizací architekta Josefa Gočára

Takže galanterie?
Galanterie. Potom se výroba rozšířila a prodávali pod heslem "Vše pro kuchyň". Měli tam moderní vzorovou kuchyň, kterou chceme opět také instalovat a předtím, než byl bohužel ten obchod zasažen hospodářskou krizí, tak distribuovali i auta značky Aero a podobně. Ten obchod rozjeli ve velkém stylu a domnívám se, že skutečně byli jen postiženi tou krizí, že to byli schopní obchodníci. Ten krach byl přivozen patrně vnějšími důvody, než v uvozovkách neschopností.

V roce 1911 to tedy musela být v Jaroměři velká sláva, když takový krásný nový, moderní obchodní dům otvírali. Dochovalo se něco? Nějaké záznamy z té doby?
Je dochovaná brožurka vydaná k této příležitosti. Je tam zmínka o tom, že tam byla například městská hudba. Je popsán detailně celý interiér z pohledu návštěvníka, takže ten materiál je velmi pěkný.

A kdy se v budově ocitlo jaroměřské městské muzeum?
Během 2. světové války tam, nevím přesně název firmy, byla tam nějaká telekomunikační firma a v roce 1945 tam bylo nějaké využití. Ale už v roce 1946 tam začalo sídlit městské muzeum. Potom byly nějaké plány obnovit dům zase na dům obchodní. Naštěstí k tomu nedošlo, prostě už to patrně kapacitně nepostačovalo. Neznám přesně ten důvod, ale samozřejmě jsme za to velmi rádi, že se tak nestalo.

A co jaroměřské muzeum všechno spravuje dnes.
Předně je potřeba říct, že ta budova není naše, patří městu. Muzeu patří sousední budova, kde máme také depozitární prostory a kancelářské prostory. Ale máme ještě druhou expozici v Josefově. Je to taková standardní klasická pěkná historická expozice, vlastně od pravěku po současnost toho souměstí Josefova a Jaroměře. V samotném Wenkeově domě máme v současné době jen jednu stálou expozici. Je to expozice významných jaroměřských umělců Josefa Wagnera, Otakara Španěla a Josefa Šímy.

Pod Městské muzeum v Jaroměři patří i řada sbírek. Máte jich opravdu hodně - archeologický fond, etnografický fond.
Ano. Například ten archeologický fond je spíše, řekneme, historického rázu, je samozřejmě uzavřený, protože dnes nemáme možnost nabývat do archeologického fondu nové předměty. Je tam také významný umělecko-průmyslový fond, který je velmi úzce spjatý s jaroměřskou Střední školou řemeslnicko-průmyslovou, na které budeme připravovat výstavu v příštím roce. A tak rád na ni všechny pozvu. Myslím, že to bude velmi povedená výstava.

Obchodní dům obchodníka Wenkeho je jednou z prvních realizací architekta Josefa Gočára

Aa máte taky něco z té výstavby Wenkeova obchodního domu? Fotografie nebo nějaké plány, protože to by mohlo být taky hodně zajímavé pro návštěvníky.
Ano, plány dochované jsou, je celá řada historických fotografií, za které jsme velmi vděčni. Bohužel se nedochovaly plány původního mobiliáře interiéru, to zařízení obchodního domu. Regály, prodejní pult a podobně, které byly také navrženy samotným Josefem Gočárem. Toto je velká škoda, nicméně naším záměrem je vrátit původní vzhled a částečně i toho obchodního domu.

Takže budete obnovovat.
Ano, obnovovat. V tomto nám vyšel velmi vstříc pan ředitel, inženýr Opic z hradecké Střední školy řemeslnicko-průmyslové nábytkářské, kteří se pokusí skutečně podle těch dochovaných fotografií a vlastních studií obnovit ten interiér obchodního domu.

A kdy tak odhadujete, že by mohlo být hotovo? Kdy bychom se mohli u vás ocitnout zpátky v roce 1911, kdy se obchodní dům otevře?
Doufáme, že novou galerijní expozici v prvním patře na ochozu obnovíme během tohoto roku a ten interiér obchodního domu v přízemí během roku 2018.

A ten originální skleněný lustr v geniálním kruhovém propojení přízemí a prvního patra, ten tam je?
Ano, ten se naštěstí dochoval, to je skvělé, ano. To je taky Josef Gočár.

Slyšel jsem, že prý si člověk musí lehnout na zem, na záda, aby krásně právě ten lustr obdivoval. Tak lehají si u vás návštěvníci?
Tak zatím jsem si toho nevšiml. Sám jsem si tam ještě nelehal. Je pravda, že po té podlaze jsme se v uvozovkách v s kolegou "plazili", když jsme tam křídou vyměřovali, kde zhruba by stál opět ten rekonstruovaný prodejní pult a regály. Ale pod tím lustrem jsem ještě neležel, určitě to vyzkouším.

Obchodní dům obchodníka Wenkeho je jednou z prvních realizací architekta Josefa Gočára

Na závěr, pojďte nás pozvat na něco, co je teď aktuální.
V současné době o víkendu otevřeno nemáme. Souvisí to bohužel svým způsobem se současným technickým stavem Wenkeova domu, což by byla další velká kapitola. V této době i z hlediska množství návštěvníků se nám prostě nevyplatí ten prostor vytápět. Není to v ideálním stavu. Bude otevřeno o víkendech od dubna, stejně jako naše historická expozice v Josefově. V té době začnou fungovat i výstavy proměnné, nejen ta stálá expozice. Máme naplánovanou krásnou výstavu fotografií pana Víta. To je jaroměřský fotograf, který fotí v detailu vodu, brouky, přírodu. Bude to opravdu pěkná výstava.

autor: jak
Spustit audio