Pevnost Josefov jako soukromá věznice?

Pevnost Josefov

Využití bývalých historických objektů pevnosti Josefov vidí radnice v Jaroměři v přeměně na soukromou věznici. Budování věznice soukromou společností by mělo probíhat postupně a to v průběhu šesti etap. V prvních dvou etapách by se jednalo o obsazení čtvercových vojenských objektů za josefovským kostelem a bývalou nemocnicí. Věznice by prostorově mohla sloužit až pro 4000 odsouzených ve čtyřech kategoriích, které využívají různý stupeň ostrahy. Přestože společnost zaručuje stoprocentní bezpečnost, tak někteří obyvatelé přeci jen mají obavy z volného přístupu k objektům a oknům věznice. Z důvodů historické hodnoty by stavba neměla být obehnána plotem.

A co tento záměr znamená konkrétně pro město Jaroměř? Část majetku budov a pozemky patří městu. Další část, která ještě patří armádě, by mělo město do budoucna převzít. Pro město konkrétně, tedy pro část Josefov jak uvedl starosta Jiří Klepsa, to je určitá příležitost k vytvoření dost velkého počtu pracovních příležitostí a také rozšíření služeb. Nakonec, jak dodal, už za první světové války objekty sloužily jako zajatecká věznice. Využití objektů, které jsou neobydlené a používané jako sklady, vítají také památkáři, podle kterých by budovy sloužily opět takovému účelu, pro jaký byly kdysi vybudované.