Nového samce přímorožce šavlorohého ve Dvoře Králové určitě nepřehlédnete. Jeho rohy měří jeden metr

24. září 2022 07:40

Není tajemstvím, že úkolem zoologických zahrad je vracet do volné přírody ohrožená zvířata. Safari park Dvůr Králové teď usiluje o to, aby podpořil stavy v podstatě vyhynulého přímorožce šavlorohého. Od evropského koordinátora získal pro svých šest samiček čiperného samce a tak se po delší době těší na mláďata. 

Ve dvorském safari parku o přímorožcích šavlorohých se zoologem Luďkem Čulíkem mluvila redaktorka Dana Voňková.

Přímorožec šavlorohý je antilopa přizpůsobená k životu na polopoušti a přežila tam jen díky záchranným chovům. Najdeme ji v rezervaci v severní Africe, kde vyhledává potravu na řídkých travnatých porostech. Rohy dlouhé kolem jednoho metru mají obě pohlaví.

Čtěte také

Jednu z nejohroženějších antilop, která byla člověkem v přírodě zcela vyhubena, se dosud podařilo navrátit do čtyř chráněných rezervací v Tunisu a jedné v Senegalu. Od roku 2016 probíhají snahy o znovunavrácení těchto zvířat (reintrodukci) do volné přírody také v Čadu.

Ve dvorském safari parku se do března 2019 narodilo 165 mláďat, z nichž některá byla navrácena zpět do severní Afriky.

V březnu 1999 Safari Park Dvůr Králové poslal dvě samice přímorožce šavlorohého do Tuniska. Tyto samice tak výrazně přispěly k založení nové populace v rezervaci Oued Dekouk. V roce 2008 bylo v rezervaci pozorováno 21 přímorožců, v roce 2011 pak 26 jedinců.

Čtěte také

Záchovný program v Tunisku vede především anglická Zoo Marwell. Vůbec první přímorožci šavlorozí (deset zvířat) pocházející ze Zoo Marwell a Zoo Edinburgh, byli do oplocené rezervace v národním parku Bou Hedma vypuštěni v roce 1985.

V současné době sledují ochránci zvířat stav populace v chráněných územích pomocí monitorů a zároveň školí místní odborníky a strážce. Také organizují i první pokusy o reintrodukcí přímorožců do volné přírody v Chadu. Úspěšnost tohoto programu se projeví v nadcházejících letech.

autoři: Dana Voňková , baj
Spustit audio

Související