Na naučné stezce Markomanů u Dobřichova se můžete podívat do jejich chýše

22. červen 2015
Česko – země neznámá

V obci Dobřichov v okrese Kolín ve Středočeském kraji je nově vybudovaná naučná stezka, která vás zavede na místa dávného sídliště germánského kmene Markomanů. Ti zde pobývali před příchodem Slovanů v době římské přibližně před dvěma tisíci lety.

O životě Markomanů se dozvíte vše podstatné mimo jiné i díky originálně řešeným naučným tabulím. Najdete na nich nejen komiksy, které pobaví děti, ale také QR kódy, pomocí kterých se dostanete na internetovou adresu s doplňujícími informacemi. Některé naučné tabule jsou navíc doplněny audio složkou s vyprávěním o místní historii.

Historicko-naučná stezka je dlouhá něco málo přes kilometr a provede vás osmi zastávkami, které postupně směřují na horu Pičhoru nad Dobřichovem, kde roku 1896 dělníci při těžbě štěrku a písku objevili dávné sídliště Markomanů. Výzkum provedl profesor Josef Ladislav Píč za pomoci správce radimského panství Jana Waňka.

Dohromady se podařilo zrekonstruovat na 160 převážně žárových, ale také jamkových hrobů. Nekropole na hoře Pičhoře je v evropském kontextu významná především díky velkému množství bohatě vybavených hrobů – vyzdvihnout je třeba pohřby v bronzových nádobách italského původu naplněné luxusními výrobky.

Jedna z naučných tabulí, kde najdete také zábavného audio provůdce v mnoha jazycích

Veškeré nálezy na hoře Pičhoře tak už více než sto let patří mezi hlavní opory tvrzení písemných pramenů, že jádro panství markomanského krále Marobuda je třeba hledat v Čechách.

Cestu lemují průvodkyně boha vína

Na cestě je místo i pro odpočinek a hry dětí, ale nejprve je nutné přímo z návsi od první naučné tabule vystoupat po dlouhém schodišti z roku 1826, které vede ke gotickému kostelu Nejsvětější trojice. Schodiště bylo v roce 2012 opraveno. Původní pískovcové kameny byly předělány na patníky, které najdete u každé naučné tabule. Mají jednu zajímavost – vytesaný obraz hlavy menády, který byl původně objevený na vědru v jednom z hrobů. Menády byly průvodkyněmi boha vína – Bakcha

Přímo na místě sídliště si můžete zblízka prohlédnout model funkčního markomanského žároviště, kde Markomani spalovali své mrtvé, s okolní palisádou a kamennou dlouhou lavicí. Opodál je model žárového hrobu usazeného do země s průhledem do jeho vnitřní části.

Sochy menšího druhu koní, které chovali Markomani

Z druhé strany hory Pičhory najdete pak model markomanské chatrče, kterou pomáhali spoluvytvářet místní občané. Zdi jsou vyrobené ze směsice jílu a slámy a působivá je i došková střecha z víchů slámy, které jsou pevně přivázané k dřevěné konstrukci. Z chatrče je krásný výhled na louku, kde kdysi bývalo markomanské sídliště.

Na naučnou stezku Markomanů se můžete vydat i na kole. Stezka se napojuje na cyklotrasy od Poděbrad, od Peček nebo od Kolína. A během léta bude rozšířená i cyklotrasa přímo na sousední Zámek Radim, jehož historická černá kuchyně rozhodně stojí za návštěvu.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3183.8825534104453!2d15.0321222!3d50.0780156!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDA0JzQwLjkiTiAxNcKwMDEnNTUuNiJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1434966623375" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio