Kostel nejsvětější Trojice v Hostinném bude mít opravenou střechu. Čím je tato stavba výjimečná?

29. září 2020 09:48

Kostel nejsvětější Trojice v Hostinném na Trutnovsku stojí pod lešením. Řemeslníci na něm opravují střechu za přibližně 10 milionů korun. Sakrální stavba je výjimečná především kvůli spojení renesančního a gotického slohu a také díky zachovalému původnímu krovu. 

Čtěte také

Se skupinou odborníků stojíme před děkanským kostelem v Hostinném. Poodešli jsme trošku stranou s památkářkou Vladimírou Paterovou. Co se tady opravuje?
„Letos se opravuje část krovu a vyměňuje se střešní krytina. Z dožilého eternitu na plechové šablony, které se z dálky jeví podobně jako břidlice."

Co o tom krásném kostele víme?
„Kostel je významným příkladem renesanční a gotické architektury nejen v Hostinném, ale v celém regionu. A váže se k práci architekta Valmadiho v tomto regionu."

Celá skupinka odborníků vchází do kostela. A míříme přímo na věž. Terén se tu dost mění. Začali jsme na kamenných schodech a pokračujeme po dřevěných.

Čtěte také

Projektant Jan Chalupský nás zavedl až pod střechu. Na co se to díváme?
„Právě se tu opravuje část mezi presbytářem a boční lodí. Tady došlo v důsledku zatékání do úžlabí k totální destrukci některých vazeb. Tedy poškozené části byly vyměněny. A dále se spravuje krytina na úžlabí. Udělali jsme to i s pojistnou izolací, aby došlo k odtoku vod. Protože tady se v zimě hromadí sníh a zatéká do kostela."

Jak dlouho už v tomto děkanském kostele slouží farář Stanisław Sikora?
„Jsem tu už dvanáctý rok. A tato oprava už byla opravdu nutností. Jak se říká, nejen pět minut po dvanácté, ale možná i patnáct. Samozřejmě, čím je krov starší, tak je horší. Opravovali jsme vše okolo a tohle jsme si nechali nakonec."

Stavební práce na kostele v Hostinném budou hotové do konce října. Pokračovat v opravě střechy by se mělo opět v příštím roce na jaře.

autoři: Jana Házová , baj
Spustit audio

Související