Jak se žije pod Jestřebími horami? A proč jsou Havlovice na Trutnovsku zrovna Havlovicemi?

21. leden 2018 09:50

Název obce je nejspíš odvozen od jména jejího lokátora, tedy vrchností pověřeného zakladatele, Havla, a v průběhu staletí se příliš neměnil. Roku 1545 se připomínají "Havlovice (Hawlowicze)", v roce 1713 se uvádí název v poněmčelém tvaru - "Hawlowitz". Obec vznikla v období kolonizace oblasti a stavby hradu Vízmburku. První zmínka o Havlovicích pochází z roku 1397. Od roku 1497 byly Havlovice součástí Náchodského panství.  

Roku 1849 se Havlovice staly místní obcí se všemi jejími orgány. První volby (představenstva) se konaly roku 1850. V Havlovicích několikrát "řádila" epidemie cholery a úplavice. Nejvíce obětí si epidemie vybraly roku 1866. Tehdy se obci nevyhnula ani prusko-rakouská válka.

Kromě světových válek byly pro Havlovice pohromou dvě stoleté vody, povodeň v červenci 1897, kdy na budově školy dosáhla výška hladiny řeky Úpy do 127 cm a přesně o sto let později povodeň v roce 1997.

Roku 2006 získala obec Havlovice druhé místo v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje. Na titul Vesnice roku Královéhradeckého kraje dosáhla hned o rok později a v témže roce získala i titul Vesnice roku České republiky. V roce 2008 se delegace z Havlovic účastnila vyhlášení soutěže Vesnice Evropy v Holandsku a domů přivezla Evropskou cenu za obnovu vesnice. Roku 2012 přibyla Modrá stuha za společenský život v soutěži Vesnice roku a v roce 2016 Cena hejtmana.

Začátkem roku si udělala výlet do Havlovic redaktorka Romana Pacáková. Počasí bylo pod psa a tak dali se starostou obce Pavlem Dvořáčkem přednost kávě v teplé kanceláři obecního úřadu před procházkou vesnicí v rozbředlém sněhu, mlze a dešti. První lednové dny obvykle počítáme za typicky bilanční čas. Hodnotíme, co se nám v uplynulém roce podařilo a co moc ne a plánujeme ten další.

Pavel Dvořáček - nezávislý starosta Havlovic

A starostové to mají stejně. A tak se řeč točila kolem toho, jak se žije v takové ani velké ani malé obci pod Jestřebími horami a jaké plány pan starosta má, aby se tam lidem v roce 2018 žilo ještě lépe.

Havlovice mají téměř 1000 obyvatel, v obci stojí 380 domů a 80 rekreačních objektů. A podle pana starosty mladé rodiny z obce do města neutíkají. Ačkoliv do Trutnova je to patnáct, do Náchoda dvacet a do Hradce Králové padesát kilometrů, zájem o bydlení v obci je velký. V posledních letech tam bylo postaveno tolik nových domů, že obec už téměř vyčerpala nabídku stavebních pozemků. Pavla Dvořáčka to těší, protože vesnice mládne. Mladé rodiny mají v Havlovicích vše, co potřebují, nově zrekonstruovaná mateřská školka a základní škola jsou plné dětí.

V Havlovické škole je také nedávno otevřené muzeum věnované hradu Vízmburku. Jsou tam k vidění archeologické exponáty objevené při odkrývání hradu a také informační panely, které seznámí návštěvníky s historií obce. V okolí školy se koná každý rok mnoho akcí, k vyhlášeným patří masopustní průvod a vynášení zimy, pálení čarodějnic, havlovická pouť a dětský den.

Česko-slovenský košt domácích pálenek a likérů

Velkorysý a multifunkční sportovní areál nabízí sportovní vyžití pro všechny věkové kategorie. V zimě se tu koná populární Silvestrovský běh, kluziště hostí karneval na ledě, utkání místních hokejových hvězd a mnoho klání pořádaných místní Tělocvičnou jednotou Sokol, která v obci funguje od roku 1914. Havlovický sportovní areál každý rok na sklonku léta pořádá také Olympiádu pro seniory ze širokého okolí a v průběhu let už se tu konalo také mnoho sportovních akcí celorepublikového významu.

Každý, kdo se chce zapojit do veřejného, sportovního či kulturního života v obci, si může vybrat z neuvěřitelných patnácti spolků, které v Havlovicích pracují. Jsou výstavní skříní obce. Jejich bohatá činnost je vidět na každém kroku. Vybere si snad každý. O rybářů, přes skauty, sokoly, myslivce, hasiče, přátelé českého a moravského folklóru, přátelé tradičního Úpění na řece Úpě, letních běžek nebo sekáčů. Intenzivně pracuje také Klub Důchodců, Sdružení pro Vízmburk nebo Havlovický svaz malé kopané. Nedávno vznikl také Divadelní Amatérský spolek, který se snaží po čtyřiceti letech oživit amatérské ochotnické divadlo v Havlovicích.

Kalendář obce Havlovice

Podařilo se také obnovit nebo opravit některé drobné sakrální stavby, kterých je na katastru obce hodně. Například jen křížků je sedm. Nejvíce pozornosti budí obnovené sousoší Kalvárie na Podhradí u čističky, které získalo původní podobu. Už jen ti nejstarší pamětníci si dokázali vybavit, jak sousoší původně vypadalo, když ho tam v roce 1889 na své náklady nechali umístit manželé Řezníčkovi. V druhé polovině 20.století bylo místo tak poničeno vandaly, že z něj nezbylo téměř nic. Klíčem k dnešní podobě bylo nalezení dobové fotografie, podle které byla památka kompletně obnovena.

Havlovice mají několik krásných, turisticky atraktivních přírodních lokalit a romantických zákoutí. Například Horní část Podhradí - nejvýše obydlená část Havlovic - má tajemnou minulost. Najdeme tu místní části Na Popravišti a Bezhlavý důl - údolí kolmé k cestě na vrch Homoli. Dnes tam najdete malebné roubenky se staletými lípami a javory.

Samostatnou kapitolu historie Havlovic je ztracený a po staletích znovu objevený hrad Vízmburk, postavený během 13.století pány z rodu erbu třmene, jejichž nejvýznamnějším představitelem byl Tas z Vízmburku, přední šlechtic z okruhu krále Václava II. Historie hradu byla velmi spletitá, jako doba, v níž byl postaven a sloužil svému účelu až do svého zániku úmyslným pobořením v roce 1447.

Tradiční Česko-slovenský košt domácích pálenek a likérů

Dnes se na „znovu vykopaném" hradě Vízmburk či v jeho areálu stále něco děje. O to se snaží Sdružení pro Vízmburk, které vzniklo, aby dalo hradu druhou šanci. Kulturní život po celou letní sezónu je také jednou z cest jak znovu otevřít veřejnosti pomyslné hradní brány. Při tom se na hradě stále pracuje. Sklepy a vnitřní prostory hradu pro zřízení expozice replik archeologických nálezů a vězení, cesta k hradu, parkoviště U Devíti křížů nebo zastřešení pódia. Pokračuje rekonstrukce jihovýchodní a východní části hradu. Členové Sdružení pro Vízmburk mají teda stále o brigády postaráno. A pokud byste se chtěli této bohulibé činnosti připojit, čekají vás s otevřenou náručí na Dobrovolnických dnech, popřípadě se po dohodě můžete zúčastnit kterékoli brigády v průběhu roku.

No a pokud jde o nejbližší akce v obci - Klub důchodců Havlovice pořádá na uvítání Nového roku 2018 ve čtvrtek 25.ledna 2018 od 15,00 hodin posezení v hostinci Amerika. A po roční odmlce opět zavítá do havlovického kulturního domu divadelní soubor Nuda na tahu z Červeného Kostelce. V sobotu 3. února 2018 od 19,00 hodin sehrají hru nazvanou Robinson Dlabáček.

autor: jou
Spustit audio

Související