Jak prožívali svátky naši předkové v pozdně barokní době, která utvářela staročeské Velikonoce?

29. březen 2024

Na Velký pátek je naším hostem Jana Nešněrová, ředitelka Městského muzea a galerie Julie Winterové Mezerové v Úpici na Trutnovsku. Velký pátek patří mezi nejvýznamnější křesťanské dny. Je označovaný jako nejtěžší den v roce, což vychází z křesťanských tradic, o kterých si povídáme.

Velký pátek je u nás od roku 2016 státním svátkem. V křesťanství je to den ukřižování Ježíše. Jak tento den prožívají věřící?
To je hodně komplexní otázka. Prožívání Velkého pátku samozřejmě souvisí především s pozicí Velikonoc jako základních, nejdůležitějších a nejzásadnějších svátků církevního roku. A je docela rozdíl mezi způsobem slavení nebo prožívání Velkého pátku v jednotlivých křesťanských denominacích.

Jana Nešněrová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Jinak je to pro věřící katolické, jinak pro církve protestantské, ještě jinak je to v pravoslaví. Podívejme se ale na to, jak prožívali velký pátek naši předkové v době, která utvářela to, co historici nebo etnografové velmi rádi označují termínem staročeské Velikonoce. To je období pozdně barokní, tedy období, kdy majorita věřících spadala právě do denominace katolické.

Postní pravidlo říkalo, že jednou denně jí svatý, dvakrát denně člověk a třikrát denně dobytek. A nevařilo se, jedlo se studené jídlo.
Jana Nešněrová, historička

Bylo to tiché rozjímání, dodržování půstu, potom od tří odpoledne většinou nějaké speciální obřady?
Přesně tak. To je opravdu obřadní katolická tradice a v tomto smyslu je Velký pátek vrcholem půstu. A den A v příběhu Umučení, ukřižování a zmrtvýchvstání, protože ten příběh nekončí smrtí. To je poločas, který hraje pro věřící roli naprosto zásadní.

Čtěte také

Ke třetí hodině odpolední se vztahuje, řekněme, ten nejhlubší smutek, ta nejtěžší hodina a nejhlubší pokání. Protože v evangelijním příběhu podle Lukáše je řečeno o třetí hodině vypustil Kristus na kříži duši.

K Velkému pátku ale toho patří mnohem víc. Spousta zákazů, spousta pravidel, která měla nějakým způsobem věřícího člověka v maximální možné míře umravnit a v maximální možné míře přiblížit nějakému, řekněme, tomu baroknímu požadavku spoluprožívání Kristovy vrcholné oběti.

A tady zase pro katolické věřící hrají velkou úlohu ostatní postavy pašijového příběhu, postavy, které vidíme zobrazené pod křížem.

Čtěte také

Jaká tedy ještě jiná pravidla? Ono se to možná prolíná i s lidovými zvyky si, o kterých si chceme také povídat.
Jsme ve vrcholu půstu, tedy takovéto postní pravidlo říkalo, že jednou denně jí svatý, dvakrát denně jí člověk a třikrát denně jí dobytek. Nebo hovado řečeno s našimi staročeskými předky. Jedlo se jen jednou, nevařilo se, jedno studené jídlo.

A ještě taková drobnost, která přichází z kostelního prostředí do prostředí lidového, nezdobí se, oltář je čistý. Čeká se slavnost vzkříšení, a k tomu označení Tichý pátek, nezvoní zvony. Poslední zvonění zvonů bylo spojeno s klekáním na Zelený čtvrtek a Velký pátek a Bílá sobota jsou dny tiché.

Jana Nešněrová a Jana Kudyvejsová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Jaké byly lidové zvyky? Poslechněte si celý rozhovor Jany Kudyvejsové s historičkou Janou Nešněrovou.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související