I za oceánem hledá mladý farář Martin Lanži pomoc pro chátrající barokní kostely na Broumovsku

10. srpen 2017

Broumovsko je jednou z nejbohatších oblastí naší vlasti na sakrální stavby. Jsou tu stovky sakrálních staveb, ať už jde o kostely, kaple, boží muka nebo kříže u cesty. Sloužily nebo ještě slouží pro náboženské, popřípadě rituální úkony. Nejstarší dřevěnou sakrální stavbou v České republice je kostelík v Broumově z druhé poloviny 12. století. Zatímco ten je poměrně zachovalý, řada dalších sakrálních staveb bohužel chátrá. Kdo se o stovky let staré památky postará? Místní farnost chce provést alespoň nejnutnější opravy, především střech, fasád a části interiérů.

Naším hostem je děkan římskokatolické farnosti v Broumově, farář Martin Lanži, který je neúnavným bojovníkem za opravu broumovských chátrajících kostelů. Jak dlouho už jste vlastně na Broumovsku?
10 let. Přijel jsem v roce 2007, takže letos začínám v podstatě už druhou dekádu.

A zamiloval jste se tam? Byla to láska na první pohled, to Broumovsko, nádherná krajina, příroda?
Rozhodně, krásná krajina, zajímají lidé, zajímavé věci a místa.

Nějaká konkrétní místa byste mohl jmenovat? Kam třeba zajet na pěkný výlet.
Rád bych pozval do našich kostelů. Soboty a úterky máme otevřeno, jsou ty broumovské kostely zpřístupněny. Tak se můžete přijet podívat. Další informace jsou na webových stránkách farnosti www.broumovfarnost.cz nebo v místním infocentru v Broumově.

Až za oceánem hledá mladý farář Martin Lanži pomoc pro chátrající barokní kostely na Broumovsku

A které kostely tam přesně jsou, kolik jich je?
Kostelů je hodně. Já sám mám ve správě 18 kostelů, nicméně do té skupiny Dientzenhoferových kostelů jich patří 8. Konkrétně, když to vememe podle roku vzniku, tak nejstarší kostel je ve Vernéřovicích 1719, dá-li Bůh, za dva roky bude mít 300 let výročí. A pak když se budeme posouvat dál, tak máme Ruprechtice, Vižňov, Heřmánkovice, Šonov, Otovice, Božanov, pak v samotném městě Broumov je maličký kostelík svatého Václava a v Bezděkově je pak kostel svatého Prokopa, který také patří do této skupiny, ale je spravován z farnosti Police nad Metují.

Čím jsou ty kostely tak unikátní a jedinečné pane faráři? Je to jmény těch autorů a architektů?
Rozhodně. Jednak je to otec a syn Dientzenhofer, kteří vlastně na popud tehdejšího opata kláštera Otmara Zinkeho vybudovali tyto kostely. A další specifikum je to, že ty samotné kostely vznikly na jednom území a v poměrně krátké době. Když si uvědomíme, že nejstarší kostel ve Vernéřovicích je postaven 1719 a nejmladší naopak v Božanově je z roku 1743, tak to máme něco přes 20 let a za tak krátkou dobu na tak malém území. A další věc, ty kostely se hodně podobají, ale zároveň je každý jiný.

Heřmánkovice

Tak to je úžasné.
A další specifikum je, že to, co ti Dientzenhoferové, ať už táta, ale hlavně pak syn Kilián, naprojektovali a vyzkoušeli, tak pak realizovali třeba v Praze nebo v Karlových Varech., Teď zrovna nedávno u nás byla jedna rodinka z Karlových Varů a zajímala se o kostely. Tak jsem se ptal, zda-li vědí, že kostel Marie Magdalény v Karlových Varech má předlohu právě ve Vižňově. Nevěděli to a byli z toho nadšení a překvapení zároveň.

Kostely jsou zasazeny v krásné krajině. Ale je na nich znát zub času. Na starších fotografiích třeba Božanova jsou rozbitá okna, padá omítka...
Baroko nebyla doba temna. Samotný broumovský region o tom svědčí. Že architekti a ti lidé byli sžiti s přírodou, se svým okolím. A Božanov se podařilo opravit z peněz ministerstva kultury České republiky. Fasáda a střecha, to se ještě povedlo mému předchůdci panu vikáři Zemanovi. Je ministerský program, kam když se dostanete, tak pak je velká šance, že ty kostely opravíte.

Božanov

Další krásný kostel je svatá Markéta v Šonově.
To je opravdu jeden z nejhezčích kostelů i tím, že má takové dvě krásné věže a je zasazen v poli. Tam se nám podařilo zase opravit aspoň střechu a okna z peněz Evropské unie. Problémem tam jsou rozpadající se varhany. Tam už jsme se zatím nedostali, protože na prvním místě jsme potřebovali vyměnit okna a opravit střechu. A také je pravdou, že je to poslední kostel, který zatím nemá přívod elektrické energie. Ale to do konce roku chceme také napravit.

Zkrátky ty kostely ve vaší farnosti potřebují pomoc. A jak se o těch kostelech dozvěděli v Americe? To znamená za oceánem, kde jste byl loňské léto.
Byli jsme loni v Chicagu, to byl vlastně náš první americký kontakt. A letos jsme díky tomu pak navázali cestou do New Yorku, kde jsme byli v Českém národním domě, vlastně i díky někdejšímu primátorovi Hradce Králové Martinu Dvořákovi. Ten nám hodně pomohl. Takže, třeba pokud nás poslouchá, tak touto cestou posílám tomuto dobrému muži velké díky za tu jeho snahu. A díky jeho dalším kontaktům jsme se dostali s výstavou i do Ottawy.

Bezděkov

Říkáte výstavu, tu jsme ještě nepředstavili. Musíme říci, co to je. To je výstava fotografií právě těch broumovských kostelů.
Přesně tak. Název té výstavy je Tempus Fugit, to je z latiny, znamená to - Čas plyne. Protože opravdu stav kostelů je vážný. Autorem fotografií je můj rodný bratr Dano Veselský, který žije v Bratislavě a je poměrně známým fotografem na Slovensku. Tak jsem ho jednou o Vánocích poprosil, byli jsme u mámy, co provedeme s těmi kostelíky, jak nám může pomoci. Dali jsme hlavy dohromady a on přijel s manželkou, nafotil kostely. A výstava v kanadské Ottawě už byla 21. výstavou. 21. místem, kde se kostely představily. Byli jsme i v Hradci Králové, byli jsme v Praze, byli jsme třeba v Nitře na Slovensku, ale taky jsme byli v Bruselu, v Paříži, ve Stockholmu. Díky výstavě v Bruselu se nám povedlo navázat i bližší kontakty s lidmi v Evropské unii, třeba hodně nám pomáhá europoslanec Tomáš Zdechovský a spousta dalších lidí.

Zastavme se u té Ameriky, v tom Chicagu, kde jste byli před rokem. Jak na to tam lidé reagovali? Protože to byli krajani, se kterými jste se tam potkávali?
Přesně tak. Katolická církev tam vede jednu misii, která vlastně sdružuje lidi, většinou emigranty po roce 1968. Ta česká katolická komunita čítá tak na 200 lidí, žije svým velice zajímavým životem. A právě místní farář, pan Dušan Hladík, k nám byl tak vstřícný, že nás ubytoval a poskytl zázemí. A další věc. Asi hodinka cesty z Chicaga je benediktinský klášter. A v letech 1946 až 1948 právě v Broumově v klášteře působili opravdu čechoameričtí benediktini. Až pak přišel rok 1948, nástup komunismu a tak doslova museli ty čechoameričtí benediktini utíkat zpátky za oceán.

Šonov

Jak na vás zapůsobila Amerika? Velký svět, Chicago, jak jste na to koukal?
Rozhodně pro našince je to trošku jiný svět. Vše je tam velké, velká auta, velké kafe, velké domy. Nicméně z lidí, z Američanů, mám velice dobrý dojem. Jsou usměvaví, veselí, ochotní pomáhat, velice sociálně vnímaví. Proto jsme se i rozhodli, že zkusíme ty Spojené státy a samotné krajany oslovit.

A co se děje tady u nás? Přispívají krajané po celém světě, jak to funguje u nás? Je tu hudební festival Za poklady Broumovska, koncerty se konají právě v prostorách kostelů a lidé se tam mohou podívat.
Festival Za poklady Broumovska, který má podporu jednak Královéhradeckého kraje, trvalou záštitu, a také záštitu ministerstva kultury, což si velice vážíme, tak je takovou vlajkovou lodí těch našich záchran. A zároveň je to takové propojování světa kultury a světa církve, náboženství. To je z jedné roviny. Dále máme veřejnou sbírku, na webových stránkách farnosti je to číslo volně dostupné. Ale díky výstave Tempus Fugit máme opravdu různé kontakty, ať už akademické, společenské. Takže jsme v kontaktu s různými vysokými školami, s občanskou společností, které představuje třeba společnost Omnium.

Až za oceánem hledá mladý farář Martin Lanži pomoc pro chátrající barokní kostely na Broumovsku

Kdyby chtěli lidé třeba přispět na kostel, který se jim líbí, mohou se do něj také přijít podívat?
Ano, teď je léto otevřených kostelů. V úterý a v sobotu máme otevřeno.

Tak přejeme hodně sil, vytrvejte v tom úsilí. A přání jediné, aby se broumovské kostely jednou snad dočkaly obnovy a své původní krásy. Určitě by si to zasloužily.

autor: jak
Spustit audio