Hradecká nemocnice dovolí od pondělí 25. května návštěvy pacientů za zvýšených hygienických opatření

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky umožní Fakultní nemocnice Hradec Králové od pondělí 25. května 2020 návštěvy u hospitalizovaných pacientů. 

Zákaz návštěv na vybraných pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové v souvislosti s epidemií COVID-19 platil od 3. března, o týden později nemocnice zakázala kvůli ochraně pacientů i zaměstnanců návštěvy úplně.

Návštěvy budou od pondělí možné na všech odděleních nemocnice za zvýšených hygienických opatření a musí být vybaveny rouškou. Návštěvy budou omezeny časem i množstvím přítomných osob.

„S ohledem na zdraví hospitalizovaných pacientů i zaměstnanců nemocnice vyzýváme návštěvníky, kteří by měli jakékoliv příznaky, které by mohly souviset s COVID-19, jako například zvýšenou teplotu či kašel, aby návštěvu nemocnice odložili. Všechny ostatní žádáme, aby dbali zvýšených hygienických opatření. Naléhavě prosíme všechny, aby přesně dodržovali pokyny personálu a akceptovali omezení, která jsou nutná v zájmu zdraví jejich blízkých ale současně i ostatních pacientů,“ uvedl ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Informace k návštěvám pacientů hospitalizovaných ve FN HK:

Doba návštěv je denně od 14:00 do 17:00 hodin. Výjimečně v individuálních případech může ošetřující lékař povolit návštěvu mimo stanovenou dobu.

Měření teploty při vstupu do nemocnice Na Homolce

Povolena je návštěva maximálně 1 osoby k jednomu pacientovi za den. Doba návštěvy je časově omezena na 30 minut. V individuálních případech s ohledem na zdravotní stav může ošetřující lékař návštěvu nepovolit nebo ukončit.

Osoba navštěvující pacienta (dále jen návštěva) se neléčí s infekcí COVID-19, nemá příznaky COVID-19 ani jiného infekčního onemocnění a nemá nařízenou karanténu.

Před vstupem na oddělení zdravotník návštěvě změří teplotu a dotáže se na symptomy onemocnění COVID-19 (teplota, kašel, dušnost, zažívací potíže, ztráta chuti a čichu v posledních 14 dnech). Pokud bude naměřena teplota nad 37° C nebo zjištěny symptomy onemocnění, nebude dané osobě návštěva pacienta umožněna.

Návštěva při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení provede dezinfekci rukou, po celou dobu návštěvy má nasazenou roušku. Při návštěvě na vícelůžkovém pokoji musí mít všechny osoby nasazenou roušku (pacienti i návštěvy).

Návštěvy proběhnou v určených prostorách jednotlivých oddělení nebo na pokojích pacientů. Dle zdravotního stavu pacienta a možností oddělení může návštěva proběhnout ve venkovních prostorách nemocničního areálu.

Nedoporučujeme, aby děti do 10 let věku navštěvovaly pacienty.

Pravidla jsou stanovena s ohledem na nutnost zajistit bezpečí pacientů.

Návštěvy jsou povoleny na všech odděleních s výjimkou JIP Kliniky infekčních nemocí, které je vyčleněno k léčbě COVID -19 pozitivních pacientů.

Spustit audio
autor: baj | zdroj: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Související