Gočárův historický výtah po 60 letech opět v provozu v Městském muzeu v Jaroměři

12. září 2018

Mezi architektonické památky, které stojí za návštěvu, rozhodně patří Wenkeův dům v Jaroměři.  Obchodní dům A. Wenke a syn byl postaven v letech 1910 - 1911 podle návrhu architekta Josefa Gočára. Dnes tam sídlí Městské muzeum Jaroměř. Budova je památkově chráněna a patří k významným památkám moderní evropské architektury.

Architekt Josef Gočár (1880-1945), žák Kotěrův, byl jednou z nejvýznamnějších osobností české architektury první poloviny dvacátého století. Největšímu zájmu badatelů se těší Gočárovy kubistické projekty a realizace a pak období meziválečné tvorby.

Nezaslouženě poněkud stranou zůstávají jeho návrhy z krátkého období, vymezeného lety 1908-10, tedy před příklonem ke kubismu. Přitom právě tehdy dokázal mladý projektant prosadit stavby, které předběhly vývoj o řadu let. Sem patří především dva projekty - na Lutherův ústav v Hradci Králové a soutěžní návrh na podolské sanatorium v Praze, a tři realizace - betonové schodiště ke kostelu Panny Marie v Hradci Králové, Jarůškův dům v Brně a Wenkeho dům v Jaroměři.

Wenkeův obchodní dům v Jaroměři je dvaadvacátou národní kulturní památkou v Královéhradeckém kraji

Wenkeův obchodní dům v Jaroměři je dvaadvacátou národní kulturní památkou v Královéhradeckém kraji

Wenkeův dům v Jaroměři je jedinečným dokladem nástupu moderní české architektury a použití invenčních konstrukčních řešení před 1. světovou válkou. Představuje vývojový předstupeň k pozdější funkcionalistické architektuře. Jako nosnou konstrukci použil Josef Gočár systém železobetonových sloupů a desek, a tím vytvořil volný, ničím nedělený prostor v celých podlažích.

Obchodní dům Wenke a syn byl za 14 měsíců postaven, plně vybaven a připraven přivítat první zákazníky. Jeho otevření na jaře roku 1911 bylo pro město Jaroměř velkou událostí. Firma se zabývala výrobou a prodejem mušlového zboží a ozdobných kartonáží, obchodovala také se zbožím galanterním. Výstavba prodejních prostor moderně pojatého a prvního velkoobchodu v Jaroměři se uskutečnila v letech 1910-1911. Velkoobchod a zasílatelský závod firmy zásoboval drobné obchodníky v rámci rakouské monarchie a obchodoval i se zámořím.

Budova, kde od roku 1947 sídlí Městské muzeum Jaroměř, je sama o sobě klenotem předválečné architektury, který je hoden obdivu. Architektonických zajímavostí je tam řada, mezi nimi najdete také jeden plně funkční technický unikát, ručně obsluhovaný osobní výtah, kterým se pod dohledem pracovníka muzea Jaroslava Cavrnocha svezla i Romana Pacáková.

Historický výtah, který také pro obchodní dům Wenke a syn navrhl počátkem 20.století architekt Josef Gočár, není běžně v provozu. Jeho ruční obsluha totiž vyžaduje určitou zkušenost a zručnost. Ani zákazníci obchodního domu tehdy výtahem nejezdili sami, vždy pouze doprovázeni k tomu určenou a způsobilou osobou. Ale příležitost svézt se občas návštěvníci dnešního Městského muzea Jaroměř mají.

Šachta výtahu

Například o uplynulém víkendu, v rámci akce Dny evropského dědictví, byla součástí programu i ukázka chodu historického výtahu.

Městské muzeum v Jaroměři vás zve k návštěvě bývalého obchodního domu firmy A. Wenke a syn. Můžete si projít stálou expozici věnovanou předním jaroměřským rodákům-umělcům Josefu Šímovi, Josefu Wagnerovi a Otakaru Španielovi a chystá se nová aktuální výstava „PROCHÁZKA ATELIÉREM", slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2018 v 17:30 za hudebního doprovodu žáků ZUŠ F. A. Šporka.

Na výstavě své práce představí členky Výtvarného spolku „ATELIÉR" z České Skalice.

autoři: Romana Pacáková , baj
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?