Dotace pro „Dobráky“. Kraj finančně podpoří dobrovolné hasiče třeba i ve vaší obci. Tak neváhejte!

3. únor 2020 15:10

Dobrovolní hasiči plní nezastupitelnou a jedinečnou funkci v každé obci. Předně výjezdové jednotky chrání životy a majetek svých sousedů, a to s rizikem újmy na zdraví, bez nároků na odměnu a na úkor svého profesního i soukromého života. 

„Dobráci“ také mnohdy fungují jako jediný tahoun společenského života ve své obci a pořádáním různých akcí oživují a zpříjemňují život všem lidem v okolí. Většina účastníků si však neuvědomí, kolik práce a starostí organizátoři s pořádáním mají.

Jiří Štěpán ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

„Svůj volný čas věnují dobrovolní hasiči také dětem a mládeži, učí je týmové spolupráci a jejich výchovná činnost působí i jako prevence negativních jevů," říká hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán z ČSSD.

Radní Královéhradeckého kraje schválili dotační programy v oblasti regionálního rozvoje. Finanční prostředky by měly putovat na podporu mladých hasičů, všeobecnou sportovní činnost členů sboru dobrovolných hasičů či fungování jednotek požární ochrany.

Kdo může žádat o dotaci?

O dotaci mohou požádat pobočné spolky SH ČMS (Krajské sdružení hasičů, Okresní sdružení hasičů, Okrsek a Sbor dobrovolných hasičů) s právní subjektivitou. regionální rozvoj).

Jak podat žádost?

Žádost vyplňte v dotačním portále Královéhradeckého kraje na adrese: dotace.kr-kralovehradecky.cz (sekce regionální rozvoj).

Lhůta pro podání žádosti je do 9. února 2020

Nejprve se zaregistrujte do systému, poté vyplňte elektronickou žádost a tu do 9. února 2020 do 14:00 hodin odešlete.

Žádost následně vytiskněte, podepište a odešlete do 16. 2. 2020 následujícím způsobem:

- pomocí datové schránky Královéhradeckého kraje gcgbp3q

- osobně na podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

- poštou na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
oddělení krajských dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

VÍCE INFORMACÍ NA: dotace.kr-kralovehradecky.cz

autoři: Romana Joudalová , baj
Spustit audio

Související