Dopravní expert Vít Jedlička: bodový systém na našich silnicích a jeho pravidla

19. duben 2016

Radioporadna - Vít Jedlička, dopravní expert. Bodový systém na našich silnicích a jeho pravidla - Zajímavá osobnost je Hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11 hodině.

Troufám si říci, že dneska objasníme tolik záhad a vyvrátíme tolik mýtů, jako už dlouho v žádné radioporadně ne, protože hostem ve studiu je instruktor bezpečné jízdy, zkrátka specialista na řízení Vít Jedlička: „ Dobrý den, vítám Vás tady."

A budeme si povídat o bodovém systému, ještě lepší možná by bylo říci, budeme si povídat o tom, jak se nenechat vybodovat a hlavně, co to vlastně znamená, nechat se vybodovat. Jak to s těmi body je? Kde je vlastně máme, jestli o ně přicházíme nebo jestli se nám přičítají? Já teda nevím, ale myslím, že drtivá většina řidičů v tomhle vůbec nemá jasno. Pane Jedličko, kde začneme, nejdřív možná samotným tím systémem bodovým. Co to vlastně ty body jsou? A kde je máme, kde je nemáme, kde nám ubývají, přibývají?

Máme je v šuplíku schovaný a vyběhnou na nás, když je nejmíň potřebujeme. Ne… Tak je tomu zrovna 10 roků, kdy vlastně ten bodový systém začal platit v České republice. Byl to v podstatě systém, který měl zmírnit dopravní nehodovost v České republice, aspoň si myslím, že vláda si to od toho slibovala. Mělo to splňovat tu ambici, že vlastně ten člověk, který způsobí nějaký přestupek a dostane nějaké trestné body tzn. vysvětlujeme už to, že my nepřicházíme o body, ale nám ty body naskakují. Tzn. každý řidič, který je hodný řidič má 0 bodů neboli žádný bod a do té karty řidiče, k tomu se také dostaneme, Vám vlastně připisují trestné body, takový černý puntík i za to, že jsme něco způsobili. Pokud jich nasbíráme 12, tak nám přijde obsílka s modrým pruhem a oznámení, že máme odevzdat řidičský průkaz na 1 rok. A to měl být takový strašák, že vlastně ti, kteří nasbírali některé ty trestné body, by si měli dávat pozor na to, jestli dodržují nebo nedodržují pravidla a mělo by právě dojít k tomu, co si myslím, že ten stát chtěl udělat, aby se jezdilo lépe a slušněji. Aby ty lidi si hlídali svoje přestupky.

Kde se to zadrhlo? Nefunguje to moc…

No… Moc to nefunguje… Můj osobní názor, nevím úplně přesně, kde se to zadrhlo. Ale tak jak chodíme po školeních a ptáme se lidí na to, co o tom vědí, tak zjišťujeme, že vlastně o tom lidi moc nevědí. Tzn., ten kdo už se s tím setkal, že nějaké body nasbíral, tak si o tom někde trošku malinko něco přečetl, ale je to poměrně mizivé procento. Jenom abyste měli představu, tak v podstatě v současné době je tzv. vybodovaných neboli nasbíraných lidí, kteří přišli o řidičský průkaz, průměrně měsíčně v každém měsíci zhruba 40 000. Jako na republiku? V republice. Každý měsíc? No není to každý měsíc, v tom měsíci je jakoby těch lidí je dohromady 40 000, nepřibývá jich 40 000, ale v ten daný okamžik tzn. dneska jich je 40 000 oni některý zase ubydou a zase přibydou. Nicméně chci jenom říct to, že to je málo, to je zhruba ¾ procenta všech řidičů. A když si vezmete, že tyhle lidi, ale pak je hodně lidí, kteří mají 2, 3, 5 bodů. Někdo se zajímá, někdo méně, tak obecně, když přijdu na školení, tak strašně málo lidí o tom systému něco vědí a vědí něco o tom, jak s tím pracovat.

No tak hlavně si všichni myslí, když je zastaví policejní hlídka, pokuta, překročení rychlosti, nějaký jiný přestupek…. 2 body a řeknou: „Přišla jsem o 2 body… kolik jich tam ještě asi mám?" Takže teď jsme si vysvětlili, že je to vlastně celé úplně obráceně. Ale pořád jsme si neřekli, jak může řidič nad tou svou bodovou kartou získat kontrolu. Protože jestliže on neví, že nasbíral 2 trestné body 4, že se blíží k té dvanáctce. No tak potom ta prevence se úplně míjí účinkem.

Tak určitě. To v každém případě, protože on tím, že to neví, tak nedává ten pozor a nehlídá si to. Včetně těch přestupků a těch věcí, které na té silnici může způsobit a třeba spáchat. Nicméně máme tzv. evidenční kartu řidiče. Tam jsou pak takové dvě odnože, jedna je o bodech a jedna o celkových mých přestupcích. S tím, že nás zajímá ta bodová karta. Výpis bodové karty řidiče. Je to karta, která leží v centrálním registru v Praze. Koho? V centrálním registru ministerstva dopravy. A samozřejmě z tohohle registru si do té karty můžou některé instituce nahlížet. Mezi ty instituce, kde teda já mám šanci se to dozvědět, je jednak teda oddělení evidence řidičů v každém městě nebo obci a na úřadě s pověřenou působností, pak jsou to hlavně Czech Pointy, tzn. jsou to místa na poštách, takže elektronicky. Pak jsou to samozřejmě i notáři a lidé, kteří mohou do těchto centrálních registrů samozřejmě nahlížet. Neméně důležité je, pokud má někdo datovou schránku, tak si může tu žádost o ten výpis podat datovou schránkou a přijmout do datové schránky.

Falešný řidičský průkaz

Čili úplně běžně dostupné informace to nejsou, člověk pro to musí trošku něco udělat, aby zjistil, kolik těch bodů na té kartě má. Když ho zastaví policejní hlídka, spáchal nějaký přestupek, policie většinou automaticky neinformuje řidiče. Připisujeme vám 2 body, máte jich tam 7 nebo nemáte tam zatím žádný nebo blížíte se k dvanáctce.

Tak určitě. První důležitá věc, že Policie to nemá ani za povinnost a druhá věc, Policie České republiky nepřipisuje body. Body připisují samozřejmě úřady.

Policista vidí nebo nevidí, kolik tam těch bodů řidič má?
On nemusí informovat toho řidiče o tom, kolik má bodů. Ne úplně vždycky, protože to je poměrně taková tabulka, oni to vědí, ale ne úplně vždycky se jim třeba do toho chce. Tzn. jaký ten přestupek má bodovou hodnotu, to oni vědí? To oni vědí, nicméně nejsou povinni nám to říct. A když se zeptám? Pokud se zeptám a ten policista to ví, tak samozřejmě nám to řekne, ale teď je ještě otázka, jestli mu budu věřit nebo ne. Takže on řekne, to co jste spáchal, je za 2 body, tzn. připíšou se Vám 2 body? Ano.

Ale teď ten mechanizmus. To neznamená, že ten policista mi je přidělí.
Ne, ne, ne. Ten policista mi je nepřiděluje, ten policista v podstatě je povinen poslat hlášení na úřad, že jsem spáchal - samozřejmě do registru - že jsem spáchal tento přestupek a na základě té tabulky, která existuje, dá se na internetu najít, podle paragrafu a přestupku, který jsem porušil, mně budou do karty řidiče zapsány příslušné trestné body. tzn. policista nepřiděluje, ale přiděluje patřičný příslušný úřad.

Telefonní dotaz: „Chtěla by se zeptat, dříve za éry komunistů, která byla údajně špatná, se chodívalo na školení řidičů, jako i neprofesionálové. Prostě se pořádalo školení řidičů. Dneska nic takového není. Kde to ty řidiči mají nachytat, kde, co jaká změna je atd.?

Vy jste řidička?
Ano.
A ty věci, o kterých tady dneska mluvíme, víte nebo to jsou pro Vás novinky?
Ne. Zeď je dopravní policista, spoustu věcí víme od něj, ale jinak prostě ne.

To bychom právě chtěli se k tomu dobrat, kde tyhle věci zjistit, takže to je podnětný dotaz a my Vám za něj děkujeme. Mějte se hezky a hodně šťastných kilometrů. Nashledanou.

No to jsme zase u toho, protože v tomto případě, pokud jde o bodový systém, ty informace řidičům opravdu chybí. Takže počítá se s tím, že projeví nějakou vlastní aktivitu a budou se pídit po těch informacích?

No myslím si, že tohle úplně není, je to zase jen můj vlastní názor, úplně dotažený právě do toho, aby to fungovalo. Bohužel se s tím počítá, to co ten dotaz jednoznačně naznačil, je pravda. Dneska povinný školení řidičů jsou na nějaké úrovni VOZP, tzn. zaměstnavatel vs. zaměstnanec ve smyslu poučení toho, jak má zacházet se základním prostředkem. Bavíme se o řidičích, kteří vlastní skupinu B a jezdí třeba jako referenti. Takže tam nějaká povinnost je, je to nedefinováno, je to špatně také úplně definované. Nicméně opravdu běžný řidič nemá šanci poměrně načerpat informace, neví kde, neví jak. Musí se sám informovat. Na druhou stranu musím říct, že dneska je éra internetu a dneska opravdu na internetu když zadáte www.dvanactbodu.cz, tak tam jsou poměrně dobré informace, konkrétně na toto téma, ale musím osobně říct, že to chybí a že ne úplně všechno, co se kdysi dělávalo dobře, teď neděláme jenom proto, že to bylo kdysi. A myslím, že tohle, co se týče řízení auta, by se mělo vrátit do nějakých linií, aby to bylo lepší.

Auto volant řidič

Co byste teda doporučil nám řidičům, že bychom měli udělat, aby se nám nestalo, že aniž bychom cokoliv tušili, přijde doporučený dopis a tam bude napsáno - Tak kamaráde nastup a odevzdej řidičské oprávnění na rok.

Asi takhle…. Důležité je…. Nemůže nastat situace, kdy vy byste měli nějaké body v kartě řidiče, aniž byste o tom nevěděli. Vždycky víte o tom, že ten přestupek nějaký uděláte. Buďto vás zastaví policista anebo městský policista na místě a dá vám bloky. Vy souhlasíte na místě s přestupkem a spáchali jste. Já doporučuji pokaždé, i když vám policista řekne, kolik je za ten přestupek bodů, doporučuji po 14ti dnech si zajít na ten Czech Point a nechat si ten výpis udělat, abyste věděli, kolik těch bodů tam doopravdy je.

Každý přestupek je za body nebo jsou přestupky, které nejsou za body?

Právě, že jsou přestupky, které za body nejsou, takže ne úplně každý přestupek a to ověření toho, jestli na místě ty informace proběhly správně nebo ne, jsou důležité, protože nemusí být úplně správně a ti lidé po tom žijí v nějakých věcech, kdy se stalo třeba mému kamarádovi, že dostal ?? za pásy a pásy byly za 2 body. A teď jsou za 3. A ono mu to naskakovalo a prostě netušil, že přijde nějaký problém. Tzn. tohle je důležitý. Důležité také samozřejmě je, si hlídat tu hranici bodů, kdy už hrozí to, že při dalším přestupku získám těch 12 dohromady.

Hostem ve studiu je Vít Jedlička, povídáme si o bodovém systému a na telefonu je posluchač ze Dvora Králové: „ Dobrý den…..,"
„Chtěl jsem se pana Jedličky zeptat, když spáchám nějaký přestupek a nasbíráme nějaké body, když celý rok nic neprovedu, kolik se mi odmaže bodů."

Pane, je to přesně 4 body. Tzn., je to přesně od data, kdy vám zapíšou ty poslední trestné body do karty řidiče. Tak za 12 měsíců přesně vám odmažou 4 body.

Pán ze Dvora Králové se přesně zeptal na to, co jsme teď chtěli vysvětlit a to jsou ty možnosti, pro snížení toho kritického stavu bodového konta. Takže budu rok hodná…. Tzn., že ani jeden přestupek? Nic? Ani špatné parkování?

No tak parkování třeba není….. No takhle….. Nejde o přestupky, jde o přestupky, které jsou bodovány. Tam přestupek můžete udělat, ale nesmí to být přestupek za body. Hrozně důležitá věc je, aby ten člověk věděl, kdy ty poslední body přišly do té karty řidiče, kdy byly zapsaný… ten datum . Protože pak může nastat to, že vy čekáte celý rok, jakoby v uvozovkách jste hodný i když bysme teda měli být hodný i normálně, ale jakoby jste hodný a teď se blíží ten datum, kdy už vám odmažou ty 4 body a chytí vás za něco. A vy v tu chvíli, když víte, že je to třeba za měsíc, tak je hrozně důležité na místě požádat policistu, abyste byli řešeni v přestupkovém řízení, protože v tu chvíli máte, vlastně získáte čas. A ten přestupek nenabyde právní moci, tím blokovým řízením, ale získáte čas do toho správního řízení. Proběhne ta lhůta 12 měsíců, smažou vám ty 4 body a pak vám přidělí další. Tzn., ty body, vlastně jste na nule třeba…. Máte 3 nebo 4 body, jste na nule a pak si dojdete pro ty… nenačte se vám to. Pokud se to stane, že přiznáte ten přestupek na místě, máte 4 a je to bodový přestupek třeba za 4 nebo za 3, tak se vám to přičte a těch 11 měsíců, co jste byli hodní, jde v niveč. To je důležité vědět, ten datum toho posledního zápisu. Pokud hraju na ten rok.

Takže, když to vyjde fajn, to je teda základní asi prevence, proti tomu, jak se nechat vybodovat. A sledovat přes ty možnosti, které jste jmenoval stav bodů na té naší kartě. Vědět, jak na tom jsme. A když víme, že jsme spáchali přestupek, nezvěděli jsme od policistů za kolik bodů, kolik se nám připíše, nevíme, kolik tam máme, tak v dohledné době si to ověřit. Podle toho se chovat. Takže když to bude takhle fungovat, bude fungovat i ten preventivní účinek toho bodového systému. To je vlastně jako ten smysl.

V podstatě si myslím, že by to mělo fungovat. Je to prostě o té neinformovanosti a tom, že si myslím, že ty lidi nevědí, jak s tím pracovat s tím systémem.

Teď, když se teda stane varianta nejhorší… Přijdeme o papíry o řidičské oprávnění na rok, tak to není jenom, že si potom pro ten řidičák zase do toho depozitu dojdeme, že?

Je to takové trošku složitější, je tam pár věcí, které musí potom ten řidič splnit. Jednak ten rok se nedá zkrátit, to si někteří řidiči pletou, protože jsou některé přestupky, za které nám může být odebraný řidičský průkaz. Ale nemusí jít o vybodování, ale o nějaký přestupek konkrétní a seberou nám řidičský průkaz na rok, ale tam ta lhůta jde zkrátit tím, že po půlce, když nepácháme, můžeme zažádat o navrácení. Většinou nám vyhoví. To je jiný systém - nehoda, alkohol za volantem… těžké hříchy… Ale to není bodový systém. Ne. A tam to lze za dobré chování zkrátit? Ano, kdežto bodový systém je natvrdo rok a pak musíte teda přinést 2 takové posudky. Jeden je psychologický posudek od akreditovaných psychologů, který určil stát, kteří ty posudky mohou dělat.

Jako všichni bez výjimky musíme přinést posudek?
No, ti co se vybodovali. Vybodovaní řidiči. A druhá věc je, musíte přinést v podstatě kladné hodnocení z odborného přezkoušení. A to spočívá v tom, že si musíte pronajmout vozidlo od autoškoly, musíte jít ke zkoušce a udělat testy. Prostě jako zkoušku v autoškole. Komplet vyhláška a jízda. Ano, naprosto správně.

Tak to myslím, by měl být největší strašák.
Tak taky, stojí to nějaké peníze, takže určitě. Ještě je tam jedna možnost, pokud mám nějakou bodovou hranici, tak mi stát dá ještě jednu možnost. Existují akreditovaná střediska s tzv. vyšší akreditací, jsou to většinou polygony a na tomto polygonu když absolvujete kurz, který je jasně definovaný, jak po té metodické stránce teorie i praxe, tak v podstatě to akreditované středisko vám vydá certifikát a vy když dáte žádost na úřadě, tak na základě tohoto certifikátu a té vaší žádosti vám můžou po absolvování tohoto kurzu snížit bodovou hranici o 3 body.

Takže to je další možnost, jak snížit ty trestné body, ale neplatí to potom jako zkouška v autoškole při snaze získat to oprávnění zpátky.
Tam chci říct, že to udělání toho řidičského oprávnění nebo toho vzít si ten řidičák zpátky, bývá většinou dražší než ten kurz na tom polygonu. Tzn. tam určitě zvážit, vědět o těch, jak jsme se o tom bavili, vědět o těch hranicích, kolik těch bodů mám a zvážit, co teda vlastně chci.

Navigace
Spustit audio