Chyťte song a vyhrajte vstupenky na rockový koncert Suzi Quatro, Olympic a Turbo ve Výravě

5. září 2017

Poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové a chyťte song! Můžete vyhrát dvě vstupenky na koncert Suzi Quatro, Olympic a Turbo ve Výravě. Jakmile do pátku 8. září 2017 zaslechnete ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jednu z těchto tří písniček: Suzi Quatro - If you can give me love, Olympic - Ty slzy dávno vpila tráva, Turbo - Chtěl jsem mít. A dovoláte se jako první!

Volejte studio Českého rozhlasu Hradec Králové na telefonní čísla 726 46 46 46 nebo 726 46 46 47 a vyhrajte dvě vstupenky na koncert Suzi Quatro, kapel Olympic a Turbo ve Výravě 15. září 2017.

Pravidla soutěže Chyťte song:
Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem Chyťte song.
Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen provozovatel).
2. Ceny do soutěže věnoval Petr Hrubý - Letní parket Výrava
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. 2 vstupenky na koncert Suzi Quatro, Turbo a Olympic získá každý posluchač, který se dovolá jako první do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, jakmile zaslechne v období 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017, vždy v čase 5:00 - 18:00 , jednu z těchto tří písní: Suzi Quatro - If you can give me love, Olympic - Ty slzy dávno vpila tráva, Turbo - Chtěl jsem mít. Cenu v soutěži může vyhrát posluchač pouze jedenkrát bez ohledu na to, kolikrát se dovolá.
6. Výhru nelze delegovat na jinou osobu.
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do 14. 9. 2017. Cena může být zaslána I poštou. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: http://www.hradec.rozhlas.cz) Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
9. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
10. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
11. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem. Jakékoliv reklamace řeší výlučně společnost, která ceny darovala.
12. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
13. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
14. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese http://www.hradec.rozhlas.cz.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser