Chcete si užít týden v mobilhome na Stříbrném rybníce? Velká jarní soutěž vám to může zařídit!

20. březen 2023

Od úterý 21. března do pátku 31. března pozorně poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové a jakmile zazní tento signál: Velká jarní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, tak volejte studio: 726 464 646. První volající se může těšit na knížky, cédéčka, trika a další ceny. 

Čtěte také

Na jednoho šťastlivce navíc čeká týdenní pobyt pro čtyři osoby v mobilhome v campu Stříbrný rybník v Hradci Králové.

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Velká jarní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:

1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
2. Ceny věnoval provozovatel, Nakladatelství KAZDA, s.r.o. a Městské lesy Hradec Králové a.s.

3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 21.3.2023 do 31.3.2023.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál: “Velká jarní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové”, zavolá jako první na telefonní číslo: 726 46 46 46 ihned získá jednu z cen ( audioknihy z nakladatelství KAZDA: Hledání mateřského stromu, CD - Obezita je realita- Návod na trvalé zhubnutí, knihy: Babské rady - Jarka Rozsypalová-Vykoupilová, Vaříme s Habadějem a Zálety Aleny Zárybnické, trika s logem ČroHK a kuchyňské zástěry s logem ČRoHK ) a postupuje do losování o hlavní cenu - týdenní pobyt pro 4 osoby během měsíce května 2023 v mobilhome v kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové.
6. Losování a vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 3.4.2023. Vylosováni bude jeden posluchač, který obdrží poukaz na týdenní pobyt pro 4 osoby během měsíce května 2023 v mobilhome v kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové).
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do čtrnácti dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 18. 4. 2023 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 14 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese: hradec.rozhlas.cz

autoři: Tomáš Peterka , baj
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka