Aleš Müller

vedoucí Provozu rozhlasového studia

V Českém rozhlase Hradec Králové pracuje od roku 1997. 

tlf: 221 554 650

S týmem spolupracovníků zajišťuje ekonomiku studia a bezproblémovou funkčnost budovy.

Solidnost a skromnost. To je jeho krédo.