Známe výherce přívěsného vozíku za automobil v ceně 19 000 Kč v naší Velké letní rozhlasové soutěži

21. srpen 2023

Od 17. července do 20. srpna jste pozorně poslouchali naši Velkou letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové. Čekala na vás spousta zajímavých cen. 

Na jednoho šťastlivce pak čekal přívěsný vozík za automobil v hodnotě 19 000 korun.

Výhercem hlavní ceny se stal pan Aleš Šotola z Dolních Rybníků, Horní Radechová na Náchodsku. 

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:

 1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
 2. Ceny věnoval provozovatel, Nakladatelství KAZDA, s.r.o., HRADECKÁ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST s.r.o., Melichar CZ, a Přívěsy Trojan.
 3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 17. 7. 2023 do 20. 8. 2023.
 4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
 5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál: “Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové”, zavolá jako první na telefonní číslo: 726 46 46 46 ihned získá jednu z cen (knihy Kapesní atlas hub, Posilování pro muže, Pochoutkový rok 2, Vaříme s Habadějem a Zálety Aleny Zárybnické, vstupenky na koncerty na Šrámkově statku v Pileticích, zahradnické motyčky, zahradnické lopatky, svinovací metry, zapalovače zahradních grilů, multifunkční kapesní nože, kuchyňské nůžky na drůbež, kuchyňské chňapky, minutky a zástěry s logem ČroHK, poznámkové bloky s logem Český rozhlas 100, pastelky, bublifuky, žetony do nákupního vozíku a odznaky s logem ČRoHK) a postupuje do losování o hlavní cenu – přívěsný vozík za automobil v hodnotě 19.000,- Korun.
 6. Losování a vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 21. 8. 2023. Vylosováni bude jeden posluchač, který získá přívěsný vozík za automobil v hodnotě 19.000,- Korun.

    7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do čtrnácti dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 4. 9. 2023 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 14 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.

 1. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
 2. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
 3. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
 4. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 5. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
 6. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.

  15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese: hradec.rozhlas.cz 

autoři: Tomáš Peterka , baj
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.