Žebráci měli v Dobrušce svou lavičku. I vy se na ni můžete posadit. Klidně i bez žebrání

22. červenec 2017

Prázdniny jsou obdobím výletů a objevování. Ale také odpočinku. A tak se redaktorka Lucie Peterková zatoulala do Dobrušky a zjistila, že u tamního kostela měli někdejší žebráci svou lavičku. A ředitel vlastivědného muzea Jiří Mach jí o této lavičce pověděl rád víc i bez přemlouvání a žebrání.

Než k lavičce došli, dozvěděla se Lucie také něco o kostele samotném.

„Dobrušský kostel je zasvěcen svatému Václavu. Původní zasvěcení gotické stavby, která předcházela této barokní, bylo ovšem Panně Marii a svatému Václavu. A já vás teď pozvu, na chvilku si tady sedneme na žebráckou lavici," usmívá se Jiří Mach.

Čtěte také

Žebrácká lavice, která byla obnovena v roce 2006, zdaleka není lavicí, jak bychom si ji asi představovali. Kde to tedy sedíme?

„Sedíme před kostelem a zhruba opravdu v těch místech, kde sedávali v dobách středověku, ale i v dobách ještě pozdějších, žebráci. Ti se snažili nějak vylepšit ten svůj úděl z milosrdenství ostatních spoluobčanů," vysvětluje Jiří Mach.

Žebrácká lavice v Dobrušce

Je sympatické, že kostel svatého Václava v Dobrušce je i dnes o prázdninách otevřený. Takže kdokoliv se může přijít podívat.

„Tak je to bohužel tak, že můžete jen nahlédnout. Protože není možné nechat ten kostel otevřený jako tomu bývalo kdysi. Ta stavba vznikla počátkem 18. století a jejím předchůdcem byla stavba gotická. Její zbytky se našly ve zdivu presbytáře. Tam se našel úhelný kámen, čili klenák, se soukenickým znakem ze 14. století. Ten napovídá, že pravděpodobně ono rčení: soukenický Rychnov, se vztahovalo i na celou řadu dalších míst v Podorlicku," popisuje Jiří Mach.

„Dalším takovým pozůstatkem gotické stavby kostela je krypta, která sloužila jako místo posledního odpočinku zakladatelům města, pánům z Dobrušky. Předloni jsme zde dělali nedestruktivní průzkum a tuto kryptu jsme všestranně zdokumentovali," říká Jiří Mach.

Kostel sv. Václava v Dobrušce

Co se podařilo v kryptě nalézt?

„Našli jsme v ní hromadu kostí. A několik pohřbů, které byly takzvaně intaktní. To znamená, že tam byly ještě pozůstatky rakví. Nicméně, jrobka byla prozkoumána nedestruktivně, tudíž nebyla otvírána. Takže nelze přesně řict, komu které ostatky patří," vysvětluje Jiří Mach.

Kdyby se někdo chtěl přijít podívat do kostela, co tam najde zajímavého?

„Tak v první řadě samozřejmě dominantou každého kostelního prostoru je hlavní oltář. Ten je tu zdoben obrazem Zavraždění svatého Václava. Je zde celá řada barokních i pozdějších soch. Celkové ladění kostela je ovšem klasicistní. Do slohu, který byl dominantní v době po prvním velkém požáru města v roce 1806, kdy vyhořel i kostel. A poslu s ním i většina jeho vnitřního zařízení. Požár roku 1866, který byl také jedním z těch, které zničily celé ,město, tak se kostela nějak výrazněji nedotkl. Ovšem do původní barokní krásy už kostel obnoven nebyl, protože na to chyběly finanční prostředky," uzavírá ze žebrácké lavičky u kostela svatého Václava v Dobrušce Jiří Mach.

autor: luc
Spustit audio