Ve Slatině nad Úpou chátrá kaplička známá i z děl Němcové a Jiráska. Oficiálně vlastně neexistuje

21. říjen 2017

V následující reportáži vás vezmeme do Slatiny nad Úpou. V téhle obci na Náchodsku momentálně chátrá historická kapička. Tu původní, dřevěnou, zmiňují ve svých dílech Božena Němcová i Alois Jirásek. Na modernější zděnou, která historickou stavbu nahradila, se před téměř před sto lety složili místní lidé. Přesto vzácná budova nepatří obci ani církvi, ale Lesům ČR. A oficiálně vlastně neexistuje.

Jsme asi sto metrů od kostela v Boušíně, místní části Slatiny nad Úpou. S Karlem Kolískem, který býval kostelníkem, stojíme u kapličky. Je to asi 5 metrů vysoká stavba, zhruba 4 metry dlouhá. Zurčí tu voda, která vytéká přímo z kapličky, z trubky, která je zavedena do té stavby. Je to pitná voda?

„Je to pitná voda. A podle pověsti by měla být i léčivá," říká Karel Kolísek.

Marta Kolísková otevřela železnou mříž. Rodina Kolískových se o kapličku stará již od roku 1948. „Ano, my jsme se sem dostali náhodou po únoru 1948. Rodiče a my, tři malé děti. A tu kapličku jsme prostě vzali za svou, když jsme bydleli na faře. Vzali jsme si na starost kostel i kapličku."

Čtěte také

Kdysi tu stála historická dřevěná kaplička. V roce 1924 se místní obyvatelé složili, aby se mohla postavit tato zděná. Vybrána byla na tehdejší dobu velká suma peněz, 4 500 korun.

„Ano, veřejná sbírka v obci vynesla tolik peněz. A ta kaplička byla vystavěna z cihel," vysvětluje Marta Kolísková.

Kaplička ve Svobodě nad Úpou ale není zapsaná v katastru jako stavba. A nemá vlastní stavební parcelu. Podle zákona patří tomu, na jehož pozemku stojí. A to je podnik Lesy České republiky.

Ve Slatině nad Úpou chátrá kaplička známá i z děl Němcové a Jiráska. Oficiálně vlastně neexistuje

„V minulosti se sdružení tamějších farníků snažilo o převod, ale ztroskotalo to na neschopnosti prokázat, kdo kapličku vybudoval," říká Eva Jouklová, mluvčí podniku Lesy ČR.

Podobně neúspěšně se o převod kapličky do svého majetku nedávno pokoušela také samotná obec Slatina nad Úpou.

„Domluvili jsme se na jediném možném řešení. Zaměřit pozemek pod stavbou a vytvořit znalecký posudek na nemovitost. A vše následně odprodat," vysvětluje Eva Jouklová.

Kapličku postavenou místními občany si má obec znovu koupit

Jenže kupovat kapličku, na kterou se podle dochovaných historických záznamů složili samotní obyvatelé, obec odmítá.

Nezávislá starostka Slatiny nad Úpou Marie Pokorná trvá na bezúplatném převodu. „Přijde mi celkem nesmyslné, abychom si kapličku, která byla vybudována z prostředků občanů této obce a historicky k ní patří, my opět kupovali do svého vlastnictví. Přijde mi to od Lesů České republiky velice nemorální."

Jednání jsou teď momentálně na mrtvém bodě. A kaplička mezitím chátrá.

autor: baj
Spustit audio