Ve Dvoře Králové věří, že se jim podaří rozmnožit nosorožce jižní bílé

2. prosinec 2015

ZOO Dvůr Králové má nový přírůstek - samce nosorožce tuponosého jižního. Osmiletý Pamir je nadějí na obnovu chovu tohoto druhu nosorožců v této zoologické zahradě. V příštích týdnech bude postupně seznamován se samicí Jessikou, která je zde už od dubna 2013. Všichni věří, že spolu brzy utvoří pár a zplodí potomka.

Jak se zdá, vše je na nejlepší cestě. Do zimoviště nosorožců, kde pracuje ošetřovatelka Veronika Hošková, se na obě vzácná zvířata mohli podívat i novináři. Ve skupině vedené ředitelem ZOO Přemyslem Rabasem byla s mikrofonem také redaktorka Dana Voňková.

Samec jménem Pamir byl do Dvora Králové přivezen z belgické zoologické zahrady Pairi Daiza v rámci Evropského záchovného programu.

Narodil se v jižní Africe v roce 2007, do Evropy putoval o čtyři roky později.

Královédvorská ZOO už přes 40 let vede snahy o záchranu severního poddruhu nosorožce tuponosého.

Čtěte také

Pamira chceme postupně seznamovat se samicí Jessikou. Od 80. let se nám v ZOO nepodařilo odchovat žádné mládě jižního poddruhu nosorožce tuponosého. Doufáme proto, že Pamir s Jessikou spolu brzy utvoří pár a zplodí potomka. Jiří Hrubý, zoolog

Vzhledem k tomu, že severní nosorožci už mohou být rozmnoženi pouze pomocí metod umělé reprodukce, rozhodla se ZOO obnovit chov jejich příbuzného jižního poddruhu nosorožce tuponosého. To je důvodem Pamirova příjezdu.

V královédvorské ZOO je Pamír pár dnů a už si na svou stranu získal sympatie nejen ošetřovatelů a naši reportérky Dany Voňkové, ale i ředitele zahrady Přemysla Rabase. Teď hlavně aby získal sympatie také Jessiky.

Jessika byla do ZOO Dvůr Králové převezena v roce 2013 z německého Serengeti Parku Hodenhagen, kde v minulosti již jedno mládě porodila.

Šest týdnů po příjezdu byla spojena s dvaačtyřicetiletým samcem Natalem. I přes několik pokusů o páření Jessika nezabřezla.

V roce 2014 podstoupila vyšetření reprodukčních orgánů, které neodhalilo vážnější komplikace.

Tým zoologů královédvorské ZOO věří, že by Pamir mohl být v této situaci řešením.

ZOO Dvůr Králové patří mezi nejúspěšnější chovatele nosorožců na světě, dokonce je vrací do jejich původního prostředí v Africe.

V současnosti ZOO Dvůr Králové pomáhá se záchranou nosorožců zejména v Keni a v Tanzanii.

autor: DV
Spustit audio