Válka roku 1866. U kanónu stál a pořád ládoval!

28. červen 2016

150 let uplynulo od „bleskové" prusko - rakouská války v roce 1866. Ta se stala prvním konfliktem „moderní" doby se všemi důsledky, které to s sebou přináší. Samotná rozhodující krvavá bitva u Hradce Králové 3. července 1866 se co do počtu zúčastněných vojsk a výsledných ztrát stala největší bitvou, která kdy byla na českém území svedena. Východočeskou krajinu, v níž se odehrála, do určité míry poznamenává dodnes.

autor: Klára Němečková
Spustit audio