V Častolovicích se nepodařilo zakázat průjezd kamionů v blízkosti základní školy

25. duben 2016

Těžká nákladní auta, která směřují převážně do automobilky v Kvasinách, budou i nadále jezdit v blízkosti základní školy v Častolovicích. Vedení městysu nevyšel záměr zakázat vjezd kamionů do této lokality. Větší klid a bezpečnost by měla do samotného centra Častolovic přinést až plánovaná výstavba obchvatu.

„Ten provoz je tady velký. Nahoru na Kvasiny a do té průmyslové zóny. Je to auto za autem a je to nepříjemné. Prostě ten život tady to komplikuje," říká o provozu v Komenského ulici v Častolovicích Adam Mitana.

V těsném sousedství tamní základní školy projíždí až stovky kamionů denně.

A právě bezpečnost obyvatel, byla jedním z důvodů, proč zastupitelé městyse chtěli zakázat vjezd nákladních vozidel do této lokality.

„Bylo to z důvodu toho, že se nám zdá, že ten průchod okolo této silnice a průjezd automobilů není tak bezpečný, jak se možná zdá ostatním orgánům," říká starosta Častolovic Zdeněk Praus z ANO 2011.

Čtěte také

K žádosti se ale zamítavě vyjádřila nejen krajská Správa a údržba silnic, ale v odborném doporučujícím stanovisku i Dopravní inspektorát Policie.

Za rychnovské oddělení Policie ČR to potvrdila Alena Kacálková-Chvojková: „V tomto případě dopravní inženýr uzavření silnice pro kamiony nedoporučil. Neboť tato silnice je pro uvedenou dopravu v souladu se všemi příslušnými normami."

Souprava je už od pohledu delší, než je na českých silnicích obvyklé

V budoucnu by se kamionová doprava měla Častolovicím zcela vyhnout.

Díky plánovanému rozšíření automobilky v Kvasinách, podala při řešení tohoto problému městysu pomocnou ruku vláda i Královéhradecký kraj, a v současné době už se pracuje na trasách budoucího obchvatu.

„Pro Častolovice by to mělo znamenat dva obchvaty. Jak silnice první třídy I/11, tak zmiňované silnice druhé třídy II/318. Potom by tedy přes Častolovice neměly jezdit nadměrné náklady," říká starosta Zdeněk Praus.

V případě ideálního scénáře by se mohlo začít stavět v horizontu pěti až sedmi let.

Spustit audio