Úrazové pojištění? Vyplatí se jej uzavřít? Co s financemi vám poradí Radek Šejvl

28. červenec 2017

Úraz je neočekávaná událost, která kromě zdraví ovlivní i finanční situaci. Pojišťovny pro takový případ nabízejí úrazové pojištění. Pojistné plnění z úrazového pojištění pokryje ztrátu příjmu a náklady spojené s úrazem a léčbou. Ovšem jen v případě, že je úrazové pojištění správně nastavené. Jakou pojistnou částku zvolit a jaká rizika pojistit?

Úrazové pojištění můžete sjednat u většiny pojišťoven jako samostatný produkt nebo jako součást komplexnějšího životního pojištění.

Jaká kryje úrazové pojištění rizika?

Úrazové pojištění můžete uzavřít pro případ:
smrti následkem úrazu (některé pojišťovny nabízejí také zvlášť pojištění smrti způsobené úrazem při dopravní nehodě)
trvalých následků úrazu
invalidity způsobené úrazem
pobytu v nemocnici kvůli úrazu
léčení úrazu (pojišťovna v jeho průběhu vyplácí denní odškodné)

Pojistné plnění úrazového pojištění záleží na konkrétním pojištěném riziku. V případě, že jste kvůli úrazu hospitalizováni v nemocnici, vyplatí pojišťovna sjednanou denní dávku. Některé pojišťovny ale plní jen v případě, že v nemocnici strávíte určitý minimální počet dní. V praxi tedy na peníze od pojišťovny dosáhnete například až od třetího dne hospitalizace.

Finance, peníze

Kolik za úrazové pojištění zaplatíte, závisí zejména na sjednané pojistné částce. Hledat nejlevnější úrazové pojištění se nemusí vyplatit. Nízké pojistné obvykle znamená také nízké pojistné plnění, které od pojišťovny v případě úrazu dostanete.

Na výši pojistného má vliv také povolání nebo třeba sportovní aktivita, které se věnujete. Pokud s sebou vaše zaměstnání nese větší riziko úrazu, spadáte do takzvané rizikové skupiny. V čím vyšší rizikové skupině jste, tím vyšší pojistné platíte.

Konečně se cena pojistného odvíjí také od vašeho zdravotního stavu. Než úrazové pojištění uzavřete, prověří pojišťovna prostřednictvím zdravotního dotazníku váš zdravotní stav, případně si vyžádá lékařskou zprávu.

Radioporadna: Radek Šejvl - finanční poradenství - téma: Úrazové pojištění. Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

Spustit audio