Unikátní kompresorovou stanici, jedinou svého druhu v ČR, má nemocnice ve Dvoře Králové

1. říjen 2015

Nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem zahájila provoz zařízení na výrobu medicinálního stlačeného vzduchu a vzduchu obohaceného kyslíkem. Tuto technologii používají královédvorští lékaři jako první v republice. Nádoby se stlačeným vzduchem a kyslíkem nově nahradila speciální kompresorová stanice.

Toto moderní a prozatím v České republice ojedinělé technologické zařízení výrazně zjednoduší a zlevní dosavadní způsob zásobování nemocnice medicinálními plyny.

Náklady na pořízení byly asi 3 miliony korun, které šly z krajského rozpočtu.

Se správcem nemocnice Dvůr Králové nad Labem Ludkem Kulhánkem vstupujeme do kompresorové stanice kde vidíme nové zařízení.

"První místností je stanice, kde je vidět technologie výroby vlastního medicinálního vzduchu. Jedná se o speciální kompresory s nízkou hlučností. Zcela laicky je to tak, že kompresory vyrobí tlakem vzduch, ten je skladován a další místo je čistička vzduchu. Tu je možné si představit jako velmi jemné síto. Má svoji speciální krystalickou mřížku a zachytí veškerou vlhkost ve vzduchu", vysvětluje Luděk Kulhánek.

Čtěte také

Dále jsou tu vidět nádoby, kterí vypadají jako velké bojlery na vodu.

"Ano, v těchto nádobách se sdružuje vzduch. V první je to onen stlačený vzduch a v těch dalších dvou už máme hotový čistý vyrobený medicinální vzduch", říká Luděk Kulhánek.

Unikátní kompresorovou stanici, jedinou svého druhu v ČR, má nemocnice ve Dvoře Králové

V další místnosti se vytváří vzduch, který je z velké části pouze kyslíkem.

První část zařízení čistí vzduch. Druhá vyrábí kyslík a třetí ho skladuje.Luděk Kulhánek

"Jedná se o vzduch obohacený kyslíkem v kvalitě 93 až 96 procent. Vlastní oxymat má velikost dvou klasických kyslíkových lahví na sváření. Ty jsou vedle sebe a soustavou ventilů, přepouštěcích ventilů a vedení jsou tato zařízení propojena", říká Luděk Kulhánek.

Sem přichází již stlačený vzduch, který se vyrábí ve vedlejší místnosti a tady se z něj odděluje dusík, který se vypouští ven do ovzduší a zůstává téměř čistý kyslík.

"Ano, zařízení je v podstatě velice jednoduché. Už nepotřebuje vlastně žádnou energii, pracuje na fyzikálních vlastnostech toho vzduchu. Tedy jeho spotřeba energie je zhruba jako obyčejná 100 watová žárovka", upřesňuje Luděk Kulhánek.

Odtud se tedy stlačený vzduch i tam téměř čistý kyslík rozvádí zatím do části nemocnice.

Unikátní kompresorovou stanici, jedinou svého druhu v ČR, má nemocnice ve Dvoře Králové - Miroslav Vávra, předseda představenstva nemocnice Dvůr Králové nad Labem

"Speciálním potrubím, naším propojovacím kanálem na hlavní budovu, kde se využívá stávajících rozvodů, kteé již nemocnice měla. Kam napojujeme svůj vlastní vyrobený kyslík, v podstatě jsme nahradili kyslík z lahví. A pak je to část medicinálního vzduchu, který využíváme ve dvou tlacích. První tlak je pro pohon přístrojů, vrtaček a pil na operačních sálech. A druhá část je vzduch pro dýchání. Ten momentálně využíváme na endoskopii na pročištění a uchovávání endoskopu", doplňuje Luděk Kulhánek, správce nemocnice Dvůr Králové nad Labem.

Prostřednictvím rozvodů budou vyrobeným stlačeným vzduchem a kyslíkem zásobovány operační sály, JIP a vybrané pokoje na interním a chirurgickém oddělení, gastroskopickém pracovišti a na oddělení následné péče.

Už příští rok nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem začne stavět nové biochemické laboratoře. Za ty zaplatí zhruba 40 milionů korun.

autor: PLE
Spustit audio