Učebnice matematiky, která studenty baví! Jak je to možné?

2. únor 2015

„Matematika nejen pro gymnázia" je učebnice pro 1. ročník středních škol a gymnázií. Mezi ostatními učebnicemi je výjimečná tím, že jejím autorem je student. Možná i díky tomu je pro jeho vrstevníky opravdu srozumitelná. Zájem o učebnici projevují nejen studenti, ale i učitelé matematiky. V současnosti probíhá praktické testování učebnice, po zapracování zpětné vazby uživatelů vyjde učebnice tiskem v nové grafické úpravě.

Na otázky nám odpovídali Marek Fanderlik, manažer projektu NaŠprtej a Marek Liška, autor učebnice.

"S projektem NaŠprtej.cz jsme začínali ve druhém ročníku. Podle mých zápisků z hodin matematiky se tenkrát učili i mí spolužáci. Chtěl jsem jim v pochopení matematiky trochu pomoct, protože dostupné materiály nebyly dostatečné a nikdo z nich látku moc nechápal. Myšlenka učebnice vznikla později, když jsem se rozhodl všechny zápisky uspořádat v knize, která by pomohla těm, kteří s matematikou zápasí", říká Marek Liška.

Co bylo při práci na učebnici nejnáročnější?

"Asi nejtěžší bylo začít. Musel jsem si podle rámcového vzdělávacího plánu (a školního vzdělávacího plánu) nastudovat, co všechno se v prvním ročníku vyučuje. Není snadné zakomponovat do kapitoly všechnu teorii a zároveň si udržet srozumitelnost textu", dodává Marek Liška.

Marek Fanderlik a Marek Liška - se svou učebnicí matematiky z úspěšného projektu "NaŠprtej" ze soutěže Rozjezdy roku - v našem studiu! Není třeba se matematiky bát!

Co chcete svým projektem změnit?

"Náš projekt je zatím na začátku. Nyní probíhá testování tří set kusů učebnic na naší škole. Zpětnou vazbu získáváme z dotazníků, které nám studenti vyplňují. Chceme učebnici upravit na základě jejich názorů. Myslíme si, že studenti by do tvorby učebnic měli mluvit nejvíc. Je to přece pro ně, ne?"

V čem spočívá inovace, kterou přinášíte do světa vzdělávání?

"Hlavní předností učebnice vytvořené studentem je, že podává učivo jazykem studentů, to znamená s minimem odborných termínů. Typové příklady vysvětlujeme krok za krokem, aby to pochopil opravdu každý", upřesňuje Marek Liška.

Odvážným štěstí přeje

Jmenuji se Marek Fanderlik a jsem letošním maturantem Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. S Markem Liškou, mým kamarádem a bývalým spolužákem, především ale tvůrcem matematických podkladů pro tvorbu učebnice, jsme se pustili do možná „odvážného“ projektu.

Učebnice matematiky

Vydali jsme (zatím) BETA verzi vlastní učebnice matematiky, která je naší reakcí na stav výuky matematiky a stav českého školství vůbec.

Je napsaná „studentským“ jazykem (nikoliv nespisovně, ale srozumitelně). Na učebnici pracujeme již třetím rokem. V září 2013 jsme ji poprvé vyzkoušeli ve výuce na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Zde již druhým rokem učebnici testuje 150 studentů.

Pravidelně za studenty chodíme a získáváme cennou zpětnou vazbu. Dle názorů studentů učebnici co nejvíce upravujeme, abychom v září letošního roku mohli přivést náš výtvor na svět v konečné podobě.

Předtím, než učebnici vydáme, nás čeká ještě mnoho práce. Musíme dokončit obsah knihy, jak po obsahové stránce (odborné korektury, úpravy), tak po grafické.

Vytvořit webové stránky, kde budou všechny příklady v učebnici vypočítány krok po kroku.

A nakonec sehnat dostatek sponzorů a filantropů, kteří náš projekt po finanční stránce podpoří. Sazba a grafické zpracování knihy, neposledně tisk, jsou bohužel velmi nákladné položky a ze studentských brigád tento projekt nezafinancujeme.

Silně ale věřím, že všechny úkoly splníme a v září se můžete těšit na vydání finální verze!

autor: jak
Spustit audio