Tři týdny po poslední povodni na Dědině se znovu mluví o protipovodňových opatřeních

Obce na toku říčky tlačí na rychlé vyřešení situace. Nelíbí se jim průtahy kolem budování protipovodňových opatření.

O výstavbě hráze nad Mělčany u Dobrušky se mluví už od ničivé povodně v roce 1998. Debaty opět rozvířila povodeň před třemi týdny.

Podle posledních zpráv by Povodí Labe mohlo začít stavět suchý poldr na začátku roku 2014. Podrobnosti má redaktor Jiří Fremuth.