Rulandské modré ozdobí královéhradecké jižní terasy. Král Karel s Buškem z Velhartic by měli radost

Tři stovky sazenic vinné révy vysadí v průběhu následujících dní Technické služby Hradec Králové na travnatém svahu jižních teras, které se veřejnosti po rekonstrukci zpřístupnily na podzim v roce 2011. První přípravy na výsadbu na jižních terasách již proběhly, nyní se sází rostliny na předem vyměřená místa. Město tak navazuje na historickou tradici pěstování vína v Polabí, která pochází z doby Karla IV.

Myšlence výsadby vinné révy donedávna bránila omezení spjatá s přijetím dotace z Evropské unie, která městu při rekonstrukci v letech 2009 až 2011 pomohla. Nyní už vzniku vinice na jižních terasách nic nebrání.

„Nejprve bylo třeba zakotvit kůly a k nim pak vysadit sazenice. V tomto případě byly použity loupané přírodní dubové kůly, které připomínají původní technologii pěstování révy. Vybrána byla odrůda Pinot Noir (Rulandské modré), která je starobylou burgundskou odrůdou,“ upřesňuje detaily Daniel Jeřábek z Technických služeb Hradec Králové.

Čtěte také

Tři stovky sazenic zakoření na jižních travnatých svazích teras, které budou pro pěstování poskytovat ideální podmínky.

„Prostor rekonstruovaných jižních teras je od prvopočátku opatřen bezpečnostním kamerovým systémem, který předmětná místa nepřetržitě monitoruje,“ vysvětluje ředitel městské policie Miroslav Hloušek a dodává, že na vstupních místech je umístěn provozní řád, jehož dodržováním návštěvníci předejdou případným nepříjemnostem.

Rulandské modré ozdobí královéhradecké jižní terasy

Mnoho let nepřístupné a zpustlé městské hradby pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie a Novým Adalbertinem město začalo rekonstruovat v roce 2009. Terasovitý areál s odpočinkovými zónami a mnoha vodními prvky, členitý park s lavičkami, cestičkami, fontánami a altánem ležící mezi schodištěm Bono publico a Gočárovým schodištěm lidé využívají pro volné chvilky a odpočinek v centru města od jara do podzimních měsíců.

Prostor po rekonstrukci oživily tři kaskádové fontány doplněné dalším vodním prvkem napodobujícím vodopád. Lidé do odpočinkové zahrady přicházejí z Gočárova schodiště Na Kropáčce a z druhé strany z první podesty schodiště Bono publico.

Celkové náklady na rekonstrukci jižních teras činily více než 51,7 milionů korun, přičemž část prostředků poskytla Evropská unie. Dotace činila 17,175 milionu korun, což odpovídalo téměř 46 procentům celkových způsobilých výdajů projektu.