Rozvoj kanalizační sítě v obcích komplikuje novela zákona o pozemních komunikacích

24. červenec 2016

Aktuální znění zákona o pozemních komunikacích přidělává problémy starostům měst a obcí například při rozšiřování kanalizační sítě. Podle současné legistativy není totiž možné umístit inženýrské sítě pod krajské a státní silnice. Novela zákona, která platí od letošního února, tak dostává některé obce do neřešitelné situace.

Ukládat inženýrské sítě pod silnice, které jsou ve vlastnictví kraje nebo státu, bylo až do února možné na základě vyjímky. Většinou se ale jednalo o nejvhodnější způsob například pro vedení kanalizace a tak to byl zcela běžný postup.

Čtěte také

Jenže teď něco podobného není možné, potvzuje za Královéhradecký kraj Martina Götzová: „V případě, že je silnice označena jako místní komunikace a je ve vlastnictví obce, pak to možné je. V případě, že ta silnice je ve vlastnictví kraje nebo státu, tak umístit tyto infrastrukturní sítě do tělesa silnice nelze."

Někteří starostové tak mají pořádně zamotanou hlavu
Kanalizační síť chtěli rozšiřovat například v Českém Meziříčí na Rychnovsku.

Jenže obcí vede komunikace ve vlastnictví kraje. Podél ní se stavět nedá a tak se dobudování kanalizace odsunulo na neurčito.

„My jsme před dvěma lety dodělali první etapu kanalizace a ČOV. Chceme samozřejmě v té akci pokračovat druhou etapou. Bohužel část té kanalizace vede pod komunikací, která patří kraji. Tím se nám vše zabrzdilo. Nemůžeme projektovat," říká starosta Milan Žďárek zvolený za Starosty a nezávislé.

Dělník ve výkopu revizní šachty na ulici Dolní brána

V obcích, kde není dokončená kanalizace, musí obyvatelé platit různé sazby za stočné a to se některým samozřejmě nelíbí.

„Část obce odkanalizovaná je, lidé už se o to nemusí starat, odpady jim odtékají na ČOV. Část obce bohužel odkanalizovaná není. Takže tam musí mít své septiky, své ČOV. A musí se o to starat. A samozřejmě platí jiné stočné, než platí lidé, kteří jsou přímo napojeni na ČOV. A dělá to docela zlou krev tady u nás v obci," poukazuje na další problém starosta Milan Žďárek.

Platný zákon tak obce limituje i v čerpání evropských dotací. Nápravu by měla zjednat plánovaná novela.

Spustit audio